Fødetilbud

Helgelandssykehuset har kvinne- og fødepost i Mo i Rana og Sandnessjøen, føde- og barselstue i Brønnøysund, og føde-barsel poliklinikk i Mosjøen.  

Les mer om Fødetilbud

Fødetilbud

Sommer 2019

Helgelandssykehuset innfører også denne sommeren vekslende sommerstenging av kvinne- og fødepostene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestua i Brønnøysund.

Føde- og gynekologitilbudet sommeren 2019 

Hvor skal du føde?

Friske kvinner som har hatt et normalt svangerskap kan i utgangspunktet fritt velge hvor de vil føde. Fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. På fødeavdelinger og kvinneklinikker skal tilbudet være variert, med et tilbud både til friske kvinner som forventer normal fødsel og til risikofødsler som trenger spesiell oppfølging.

For å sikre at du får best mulig hjelp vil jordmor eller lege fortløpende vurdere hvilken grad av oppfølging du trenger. Det gjelder både i svangerskapet, når du ankommer fødestedet og i løpet av fødselen. 

På Helgelandssykehuset har vi fødestue i Brønnøysund. På Mo og i Sandnessjøen har vi fødeposter, som tilsvarer fødeavdelinger. I Mosjøen har vi poliklinikk.

Les mer om valg av fødested og seleksjonskriterier i Helse Nord

Les mer om fødsel helsenorge.no/fodsel

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kontaktinformasjon finner du per fødepost og fødestue.
Fant du det du lette etter?