Fødetilbud

Helgelandssykehuset har kvinne- og fødepost i Mo i Rana og Sandnessjøen, føde- og barselstue i Brønnøysund, og føde-barsel poliklinikk i Mosjøen.  

Les mer om Fødetilbud

Fødetilbud

Sommer 2019

Helgelandssykehuset innfører også denne sommeren vekslende sommerstenging av kvinne- og fødepostene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestua i Brønnøysund.

Føde- og gynekologitilbudet sommeren 2019 

Hvor skal du føde?

Friske kvinner som har hatt et normalt svangerskap kan i utgangspunktet fritt velge hvor de vil føde. Fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. På fødeavdelinger og kvinneklinikker skal tilbudet være variert, med et tilbud både til friske kvinner som forventer normal fødsel og til risikofødsler som trenger spesiell oppfølging.

For å sikre at du får best mulig hjelp vil jordmor eller lege fortløpende vurdere hvilken grad av oppfølging du trenger. Det gjelder både i svangerskapet, når du ankommer fødestedet og i løpet av fødselen. 

På Helgelandssykehuset har vi fødestue i Brønnøysund. På Mo og i Sandnessjøen har vi fødeposter, som tilsvarer fødeavdelinger. I Mosjøen har vi poliklinikk.

Les mer om valg av fødested og seleksjonskriterier i Helse Nord

Les mer om fødsel helsenorge.no/fodsel

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kontaktinformasjon finner du per fødepost og fødestue.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.