Fødetilbud

Helgelandssykehuset har kvinne- og fødepost i Mo i Rana og Sandnessjøen, føde- og barselstue i Brønnøysund, og føde-barsel poliklinikk i Mosjøen.  

Les mer om Fødetilbud

Fødetilbud

Les mer på

Sommerstenging 2017

Helgelandssykehuset innfører også denne sommeren vekslende sommerstenging av fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestua i Brønnøysund. Les mer om sommerstenging.

Hvor skal du føde?

Friske kvinner som har hatt et normalt svangerskap kan i utgangspunktet fritt velge hvor de vil føde. Fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. På fødeavdelinger og kvinneklinikker skal tilbudet være variert, med et tilbud både til friske kvinner som forventer normal fødsel og til risikofødsler som trenger spesiell oppfølging.

For å sikre at du får best mulig hjelp vil jordmor eller lege fortløpende vurdere hvilken grad av oppfølging du trenger. Det gjelder både i svangerskapet, når du ankommer fødestedet og i løpet av fødselen. 

På Helgelandssykehuset har vi fødestue i Brønnøysund. På Mo og i Sandnessjøen har vi fødeposter, som tilsvarer fødeavdelinger. I Mosjøen har vi poliklinikk.

Les mer om valg av fødested og seleksjonskriterier i Helse Nord


Gynekologiske pasienter

Kvinne- og fødepost i Mo i Rana og Sandnessjøen har gynekologisk tilbud.

Kontakt

Oppmøtested
Kontaktinformasjon finner du per fødepost og fødestue.

Føde - barsel poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/fodetilbud/fode-barsel-poliklinikk-mosjoenFøde - barsel poliklinikk, Mosjøen
Føde- og barselstue, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/fodetilbud/fode-og-barselstue-bronnoysundFøde- og barselstue, Brønnøysund
Kvinne- og fødepost, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/fodetilbud/kvinne-og-fodepost-mo-i-ranaKvinne- og fødepost, Mo i Rana
Kvinne- og fødepost, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/fodetilbud/kvinne-og-fodepost-sandnessjoenKvinne- og fødepost, Sandnessjøen