Intensiv sengepost, Mosjøen

Intensiv tar i mot og behandler alle medisinske intensivpasienter som kan behandles på lokalsykehus. I tillegg har avdelingen recoveryfunksjon for dagkirurgi.

Les mer om Intensiv sengepost, Mosjøen

Intensiv sengepost, Mosjøen

Se også Akuttmottak Mosjøen.

Vi har sykepleiere med videreutdanning innen intensiv, medisinske overleger, cadiologer, gastroenterologer, generell indremedisinere med god kompetanse innen lunge og diabetes, samt anestesileger tilgjengelige hele døgnet.

Avdelingsleder: Merethe Aufles - telefon 75 11 51 78.

Noe av tilstandene som behandles:

  • Hjerteinfarkt: Akuttbehandling, stabilisering av hjerterytme og blodproppsoppløsende behandling før evt. overflytting til UNN.
  • Hjertestans: Behandling etter internasjonale retningslinjer både i forhold til arytmier og nedkjøling av pasient og respiratorbehandling for å motvirke hjerneskade.
  • Hjerneslag: Behandles etter nasjonale retningslinjer med blodproppsoppløsende behandling. Pasient må komme tidsnok til behandling. Tidsvindu = 4,5 timer etter symptomdebut (akutt oppståtte lammelser, talevansker, svelgproblemer).
  • KOLS: Paseinter med forverring av KOLS kan få behandling med pustemaskin (BIPAP/Respirator) i tillegg til medikamentell behandling av sykdommen.
  • Infeksjoner: Ved store infeksjoner som gir organsvikt gir vi primærbehandling mot infeksjonen samt støttende behandling til sviktende organer.
  • Recovery: Pasienter som har vært til dagkirurgisk behandling kommer til avdelingen for oppvåkning etter anestesi.


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Besøkende bes kontakte personalet før de går til pasientrom. Det er ikke tillatt med blomster på sengeposten.
Telefon
75 11 53 07
Helgelandssykehuset Mosjøen
Besøksadresse
Vefsnvn 25/27(Kart)
8650 Mosjøen
Besøkstider
mandag - søndag 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00
Telefon
75 11 51 00
Forespørsel om pasienter: 08.00 - 15.00

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Ved sykehuset er det to parkeringsområder. Parkering ved begge er gratis.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Besøkstider Mosjøen

​Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett

​Sykehuset har tilbud om internett på sengepostene.

Kantine

Kantina

Kantina ligger i underetasjen og har åpent fra kl 10.00 – 13.00 hver dag unntatt lørdag og søndag.  Kantina har et godt utvalg av påsmurt mat , salatbar og en varmrett pr. dag. I tillegg selges litt kioskvarer. 

Automat

I tillegg finner du en automat  med kald drikke  i 1. etasje ved hovedinngangen.

Kiosk

Ønsker du flere kioskvarer er det en kiosk ved parkeringsplassen utenfor sykehuset.

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?