Kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk poliklinikk, Mo i Rana

Poliklinikken utreder og behandler innenfor fagområdene ortopedi, gastrokirurgi og gynekologi/føde. I tillegg mottar vi pasienter for preoperative undersøkelser i forbindelse med planlagte operasjoner og innleggelser.

Les mer om Kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk poliklinikk, Mo i Rana

Kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk poliklinikk, Mo i Rana

Gynekologi

 • Utredning og behandling av kvinnesykdommer.
 • Gravide med risikofaktorer som krever ekstra oppfølging.
 • Kirurgiske inngrep: konisering, hysteroscopi, biopsi og annen småkirurgi.
 • Urodynamisk utredning av kvinner med urinlekkasje.
 • Jordmor gjør ultralydundersøkelse av gravide i svangerskapsuke 17-19.

Abort

Alle kvinner som søker abort kan ta direkte kontakt med poliklinikken for å avtale time. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege eller legevakt.

Mo i Rana, kirurgisk poliklinikk 75 12 59 24

Sandnessjøen, kirurgisk poliklinikk 75 06 52 00/75 06 51 93

Les mer om abort på helsenorge.no

Ortopedi

Mo i Rana tar imot pasienter fra hele Helgeland for ulike behandlinger innen ortopedi. Ortopeder har ambulerende poliklinikk i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Pasientene blir først vurdert og informert på poliklinikken og deretter innkalt til operasjon. Inngrepene gjøres enten på poliklinikk, dagkirurgi eller som innlagt.

 • Artroskopi: kne, ankel, skulder
 • Protese: kne, hofte
 • Hånd, albue og fot kirurgi: dupuytrens kontraktur, trigger finger, carpal tunnel syndrom, artrodese, epikondylitt, hallux valgus, hammertå
 • Korsbånd plastikk
 • Ryggkirurgi - prolaps (mikrokirurgi)
 • Bruddbehandling
 • Fjerne innsatt metall

Ortopediske hjelpemidler

Blatchford ortopedi avd. Bodø (tlf. 75 50 74 20) er leverandør for tilpasning og utlevering av ortopediske hjelpemidler. De er å treffe på Mo to ganger i måneden.

Nettsiden til Blatchford, Bodø

 

Kontaktinformasjon

Telefon
75 12 52 20
mandag - fredag 08.00-15.30
Avdelingsleder: 75 12 59 24
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Besøksadresse
Sjøforsgata 36(Kart)
8613 Mo i Rana
Besøkstider
mandag - søndag 14.00 - 15.00 og 18.00 - 19.00
Telefon
75 12 51 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Buss og taxi

Taxi, ring 07550

Helseekspressen Se rute under Pasientreiser

Bussruter på Mo og på Helgeland, se www.177nordland.no

Flybussen til Røssvoll går forbi sykehuset, se rute på polartours.no

Parkering

Foran hovedinngang må parkeringsavgift betales, til Europark. Du kan betale med mobiltelefon eller kort.

Du kan ellers parkere gratis på sykehusets område på anviste parkeringsplasser. Pasienter og besøkende som parkerer utenom anviste plasser kan få parkeringsbot.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Besøkstider Mo i Rana

​Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 18.00 - 19.00

Internett

Gjestenettet heter HN-gjest, og krever ingen passord.

Kafe

Kafeen ligger i underetasjen på sykehuset.

Ordinære åpningstider:

 • Mandag - fredag: 11.00-16.30 
 • Lørdag- søndag: 12.00-16.30

På hverdager serverer vi:

 • Lunsj: 11.00-14.00
 • Salatbuffet: 11.00-14.00
 • Middag: 15.00 -16.30    

Velkommen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Pårørende- og pasienthotell

Vi har tre dobbeltrom til leie for tilreisende på pasienthotell i kort gåavstand fra sykehuset. Pris per natt er 500 kr. Det er mulighet for å lage seg enkel mat på alle rom. Ta kontakt med personale på sengeposten hvis du har behov for overnatting, eller ring sentralbordet på 75 12 51 00.

Rullestol

​Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Aborthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abortAbortAAbortAbortAbortAbort
Abort - Medikamentell hjemmeaborthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abort-medikamentell-hjemmeabortAbort - Medikamentell hjemmeabortAAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Abort - Spontan abort og missed abortionhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abort-spontan-abort-og-missed-abortionAbort - Spontan abort og missed abortionAAbort - spontan abort og missed abortionAbort - spontan abort og missed abortionAbort - spontan abort og missed abortionAbort - spontan abort og missed abortion
Abort-Medikamentell abort på sykehusethttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abort-medikamentell-abort-pa-sykehusetAbort-Medikamentell abort på sykehusetAAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehuset
Abscesser i hudenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abscesser-i-hudenAbscesser i hudenAKutan abscess, furunkel og karbunkelKutan abscess, furunkel og karbunkelKutan abscess, furunkel og karbunkelKutan abscess, furunkel og karbunkel
Ankelforstuvning, råd og øvelserhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/ankelforstuvning-rad-og-ovelserAnkelforstuvning, råd og øvelserAAnkelforstuvning - råd og øvelserAnkelforstuvning - råd og øvelserAnkelforstuvning - råd og øvelserAnkelforstuvning - råd og øvelser
Artrosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/artroseArtroseAArtroseArtroseArtroseArtrose
Brudd i ankelhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-ankelBrudd i ankelBAnkelbruddAnkelbruddAnkelbruddAnkelbrudd
Brudd i håndleddhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-handleddBrudd i håndleddBHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbrudd
Brudd i håndledd, behandling med gipshttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-handledd-behandling-med-gipsBrudd i håndledd, behandling med gipsBHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gips
Brudd i håndledd, øvelser etter behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-handledd-ovelser-etter-behandlingBrudd i håndledd, øvelser etter behandlingBHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandling
Brudd i legghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-leggBrudd i leggBBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - Leggbrudd
Brudd i overarmhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-overarmBrudd i overarmBOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbrudd
Brudd i skulderhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-skulderBrudd i skulderBSkulderbruddSkulderbruddSkulderbruddSkulderbrudd
Droppfinger/ malletfingerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/droppfinger-malletfingerDroppfinger/ malletfingerDDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfinger
Dupuytrens kontraktur - injeksjonsbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dupuytrens-kontraktur-injeksjonsbehandlingDupuytrens kontraktur - injeksjonsbehandlingDDupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandlingDupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandlingDupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandlingDupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandling
Gipsbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/gipsbehandlingGipsbehandlingGGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandling
Graviditet og svangerskaphttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/graviditet-og-svangerskapGraviditet og svangerskapGGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskap
Permanent urinkateter (KAD)https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/permanent-urinkateter-kadPermanent urinkateter (KAD)PPermanent urinkateter (KAD)Permanent urinkateter (KAD)Permanent urinkateter (KAD)Permanent urinkateter (KAD)
Tidlig ultralyd med nakketransslusensmålinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-med-nakketransslusensmalingTidlig ultralyd med nakketransslusensmålingTUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmålingUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmålingUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmålingUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmåling
Urinlekkasje - blæretreninghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/urinlekkasje-bleretreningUrinlekkasje - blæretreningUUrinlekkasje - blæretreningUrinlekkasje - blæretreningUrinlekkasje - blæretreningUrinlekkasje - blæretrening
Urinlekkasje hos kvinnerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/urinlekkasje-hos-kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinner

Arrangementer

 • Proteseskole, Mo i Rana

  Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til proteseskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.

Fant du det du lette etter?