Kirurgisk poliklinikk, Mosjøen

Les mer om Kirurgisk poliklinikk, Mosjøen

Kirurgisk poliklinikk, Mosjøen

Gynekologi

Gynekologisk poliklinikk kan motta alle typer pasienter til vurdering og utredning innen fagområdet generell elektiv gynekologi.  Aktiviteten betjenes av gynekologer fra Sandnessjøen som er i Mosjøen annenhver uke. Henvisninger vurderes i Sandnessjøen.

Alle kvinner som søker abort kan ta direkte kontakt med poliklinikken for å avtale time. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege eller legevakt.

Mo i Rana, kirurgisk poliklinikk tlf.: 75 12 59 24

Sandnessjøen, gynekologisk poliklinikk tlf.: 75 06 51 93

Les mer om abort på helsenorge.no

Ortopedi

Hovedfunksjonen for ortopedi på Helgeland er lokalisert til avdeling Mo i Rana. 

Kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk poliklinikk, Mo i Rana

I forhold til dette fungerer avdelingen i Mosjøen som poliklinikk og dagkirurgitilbud på ortopedi. Virksomheten er allsidig med tilknytning til lidelser i skulder, albue, hånd, kne og fot.

Plastikkirurgi

Mosjøen tar imot pasienter fra hele Helgeland for ulike behandlinger innen plastikkirurgi.


Behandlingstilbud:

 • Diverse revisjon/rekonstruksjonsplastikker
 • Reduksjonsplastikk på bukvegg
 • Reduksjonsplastikk på bryst
 • Plastikkirurgisk behandling av hudtumor (for eksempel med lokalisasjon i ansikt)

Intet tilbud på medfødte misdannelser hos barn. Inntak til behandling forutsetter primær poliklinisk vurdering.

Urologi

Mosjøen tar imot pasienter fra hele Helgeland for ulike behandlinger innen urologi. Poliklinisk utredning og diagnostikk med behandlingstilbud tilpasset til lokalsykehusnivå. 


Dagkirurgisk behandling:

 • Nyre:           Hydronefose-avlastning med stent eller ultralydveiledet med nefrostomi
 • Ureter:        Endoskopisk diagnostikk og behandling av tumor, stenose og sten.
 • Urinblære: Endoskopisk blærecancerbehandling blant annet med fotodynamisk diagnostikk. Behandling av  blærehalsobstuksjon, blæresten, ureterocele.
 • Prostata:     Endoskopisk og kirurgisk behandling av urinobstruksjon/retensjon på grunn av benign prostatahyperplasi og cancer, blant annet med elektrovaporisering i saltvann. Blokkdisseksjon av lymfeglandler i lille bekken ved prostatakreft som er vurdert til strålebehandling.
 • Urethra:      Stenose, behandling med intern urethrotomi.
 • Scrotum:     Kirurgisk behandling av testis-cancer, hydrocele, spermatocele, varicocele, retenio testis. Testistorsjon, innlegging av testikkelprotese, refertiliseringsoperasjoner.
 • Penis:          Fimoseoperasjon inkludert barn fom 2 år. Induratio penis plastica ved utvalgte pasienter.

Poliklinisk behandling:

 • Utredning av alle urologiske spørsmålstillinger
 • Topisk installasjonbehandling ved blærecancer
 • Oppfølging ved blærecancer
 • Fjerning av stent fra urinleder
 • Urinrørsbehandling etter stenose med dilatasjon/RIK

Uroterapeut:

Som en viktig del av urologi og gynekologifunksjon har sykehuset ansatt autorisert uroterapeut. Dette innebærer blant annet urodynamisk utredning, opplæring til selvkateterisering, råd og veiledning og i forhold til gynekologi bekkenbunnstrening med elektrostimulering på pasienter med inkontinenstilstander.

Kreftbehandling

Kontaktinformasjon

Telefon
75 11 51 65 / 75 11 53 89 - Driftssykepleier: 75 11 56 03 - Avdelingsleder: 75 11 53 97 - Inntakskontor: 75 11 51 83
Helgelandssykehuset Mosjøen
Besøksadresse
Vefsnvn 25/27(Kart)
8650 Mosjøen
Besøkstider
mandag - søndag 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00
Telefon
75 11 51 00
Forespørsel om pasienter: 08.00 - 15.00

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Ved sykehuset er det to parkeringsområder. Parkering ved begge er gratis.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Besøkstider Mosjøen

​Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett

​Sykehuset har tilbud om internett på sengepostene.

Kantine

Kantina

Kantina ligger i underetasjen og har åpent fra kl 10.00 – 13.00 hver dag unntatt lørdag og søndag.  Kantina har et godt utvalg av påsmurt mat , salatbar og en varmrett pr. dag. I tillegg selges litt kioskvarer. 

Automat

I tillegg finner du en automat  med kald drikke  i 1. etasje ved hovedinngangen.

Kiosk

Ønsker du flere kioskvarer er det en kiosk ved parkeringsplassen utenfor sykehuset.

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Aborthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abortAbortAAbortAbortAbortAbort
Abort - Medikamentell hjemmeaborthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abort-medikamentell-hjemmeabortAbort - Medikamentell hjemmeabortAAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Abort - Spontan abort og missed abortionhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abort-spontan-abort-og-missed-abortionAbort - Spontan abort og missed abortionAAbort - spontan abort og missed abortionAbort - spontan abort og missed abortionAbort - spontan abort og missed abortionAbort - spontan abort og missed abortion
Abort-Medikamentell abort på sykehusethttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abort-medikamentell-abort-pa-sykehusetAbort-Medikamentell abort på sykehusetAAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehuset
Abscesser i hudenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abscesser-i-hudenAbscesser i hudenAKutan abscess, furunkel og karbunkelKutan abscess, furunkel og karbunkelKutan abscess, furunkel og karbunkelKutan abscess, furunkel og karbunkel
Aktiv overvåkning ved prostatakrefthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/aktiv-overvakning-ved-prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreftAProstatakreft - aktiv overvåkingProstatakreft - aktiv overvåkingProstatakreft - aktiv overvåkingProstatakreft - aktiv overvåking
Aktiv overvåkning ved testikkelkrefthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/aktiv-overvakning-ved-testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreft
Ankelforstuvning, råd og øvelserhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/ankelforstuvning-rad-og-ovelserAnkelforstuvning, råd og øvelserAAnkelforstuvning - råd og øvelserAnkelforstuvning - råd og øvelserAnkelforstuvning - råd og øvelserAnkelforstuvning - råd og øvelser
Artrosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/artroseArtroseAArtroseArtroseArtroseArtrose
BCG-instillasjon i blærehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bcg-instillasjon-i-blereBCG-instillasjon i blæreBBlærekreft - BCG-instillasjon i blæreBlærekreft - BCG-instillasjon i blæreBlærekreft - BCG-instillasjon i blæreBlærekreft - BCG-instillasjon i blære
Blærekrefthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blerekreftBlærekreftBRáhkkoborasdávdaBlærekreftBlærekreftBlærekreft
Brudd i ankelhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-ankelBrudd i ankelBAnkelbruddAnkelbruddAnkelbruddAnkelbrudd
Brudd i håndleddhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-handleddBrudd i håndleddBHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbrudd
Brudd i håndledd, behandling med gipshttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-handledd-behandling-med-gipsBrudd i håndledd, behandling med gipsBHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gips
Brudd i håndledd, øvelser etter behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-handledd-ovelser-etter-behandlingBrudd i håndledd, øvelser etter behandlingBHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandling
Brudd i legghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-leggBrudd i leggBBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - Leggbrudd
Brudd i overarmhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-overarmBrudd i overarmBOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbrudd
Brudd i skulderhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brudd-i-skulderBrudd i skulderBSkulderbruddSkulderbruddSkulderbruddSkulderbrudd
Cystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrørethttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/cystoskopi-undersokelse-av-urinbleren-og-urinroretCystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøretCCystoskopiCystoskopiCystoskopiCystoskopi
Divertikkelsykdom i tarm (divertikulitt)https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/divertikkelsykdom-i-tarm-divertikulittDivertikkelsykdom i tarm (divertikulitt)DDivertikkelsykdom i tarmDivertikkelsykdom i tarmDivertikkelsykdom i tarmDivertikkelsykdom i tarm
Droppfinger/ malletfingerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/droppfinger-malletfingerDroppfinger/ malletfingerDDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfinger
Fotodynamisk behandling av hudhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/fotodynamisk-behandling-av-hudFotodynamisk behandling av hudFFotodynamisk behandling av hudFotodynamisk behandling av hudFotodynamisk behandling av hudFotodynamisk behandling av hud
Gipsbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/gipsbehandlingGipsbehandlingGGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandling
Laparoscopi (kikkhullskirurgi)https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/laparoscopi-kikkhullskirurgiLaparoscopi (kikkhullskirurgi)LLaparoskopi (kikkhullskirurgi)Laparoskopi (kikkhullskirurgi)Laparoskopi (kikkhullskirurgi)Laparoskopi (kikkhullskirurgi)
Permanent urinkateter (KAD)https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/permanent-urinkateter-kadPermanent urinkateter (KAD)PPermanent urinkateter (KAD)Permanent urinkateter (KAD)Permanent urinkateter (KAD)Permanent urinkateter (KAD)
Prostatakrefthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/prostatakreftProstatakreftPOvdaráksáborasdávdaProstatakreftProstatakreftProstatakreft
Sterilisering av mennhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/sterilisering-av-mennSterilisering av mennSSterilisering av mennSterilisering av mennSterilisering av mennSterilisering av menn
Urinlekkasje hos kvinnerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/urinlekkasje-hos-kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinner
Vevsprøve prostatahttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/vevsprove-prostataVevsprøve prostataVVevsprøve fra prostataVevsprøve fra prostataVevsprøve frå prostataVevsprøve fra prostata

Arrangementer

 • Prostatakreftkurs

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for prostatakreft. Kurset passer også for din pårørende.

Fant du det du lette etter?