Hørsel/audiograf, Mo i Rana

Audiografene tilpasser høreapparat til voksne og barn over 16 år.

Les mer om Hørsel/audiograf, Mo i Rana

Hørsel/audiograf, Mo i Rana

En øre-nese-halsspesialist er medisinsk ansvarlig for virksomheten og tar seg spesielt av medisinske spørsmål knyttet til nedsatt hørsel.

Audiografen kan hjelpe med søknader om hørsels-tekniske hjelpemidler og holder kurs for høreapparatbrukere i samarbeid med lærings- og mestringssentrene.


 

Kontaktinformasjon

Telefon
75 12 51 00
mandag - fredag 08.00-09.00
E-post
Saltfjellveien 14, Mo i Rana
Besøksadresse
Saltfjellveien 14(Kart)
8613 Mo i Rana

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Høreprøvehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/horeproveHøreprøveHHøreprøveHøreprøveHøreprøveHøreprøve

Fant du det du lette etter?