Føde- og barselstue, Brønnøysund

Vi tilbyr alle friske kvinner med et normalt svangerskap å føde hos oss. Dersom du har en sykehistorie eller tilstand som kan medføre økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet vil du bli henvist til sykehus med ekspertise til å behandle dette.  Dette vil du  få nærmere informasjon om under svangerskapskontrollen.


Uke 36 (6.-10- september) har vi ikke mulighet til å ha fødsler. Denne uken blir pasienter i aktiv fødsel, som er selektert til å føde i Brønnøysund, sendt til fødeavdelingen i Sandnessjøen. Dette for å ivareta pasientsikkerheten ved en fødsel. Det er til enhver tid en jordmor på vakt som kan nås på telefon hele døgnet for akutte tilstander og behov for vurderinger. 

Fant du det du lette etter?