HELSENORGE

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen

BUP Sandnessjøen er en psykiatrisk poliklinikk for barn og unge mellom 0-18 år som henvises fra lege eller barneverntjeneste grunnet mistanke om psykiske vansker eller rusproblemer.

Fant du det du lette etter?