Lærings- og mestringssenter

Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Helgelandssykehuset arrangerer pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med pasienter, deres pårørende, helsepersonell,  brukerorganisasjoner og kommunehelsetjeneste.

Oversikten over våre kurs og aktiviteter finner du i menyen under Pasient- og pårørendeopplæring.

 

Les mer om Lærings- og mestringssenter

Lærings- og mestringssenter

Vi jobber for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsesituasjon. Se oversikten over våre kurs:

Pasient- og pårørendeopplæring

 

Lærings- og mestringssenteret er organisert under Senter for Samhandling, og har tre ansatte med kontorer i Sandnessjøen og Mo i Rana. Vi har også kontordager i Mosjøen.

Kontakt

Tove Lill Røreng Falstad - rådgiver
E-postadresse: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 57 18
Kontorsted: Mo i Rana, 3.etg.Foretaksledelsen.

Rita Bjørnvig - rådgiver
E-post: rita.bjornvig@helgelandssykehuset.no
Telefon:  75 06 52 33 - Mobil: 971 48 333
Kontorsted: Administrasjonen, Sandnessjøen 

Astri Gullesen - rådgiver
E-post: astrid.merete.gullesen@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 53 22 - Mobil: 480 56 337
Kontorsted: Mo i Rana, 3.etg. Foretaksledelsen.
 

Hva er læring og mestring?

 

Læring og mestring - opplæring av pasienter og pårørende

Pasient og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Opplæringen skal legge til rette for pasientenes aktive deltakelse i egen behandling og rehabilitering der målet er mestring.

Et lærings- og mestringssenter bygger på erkjennelsen av at opplæring og gode metoder for mestring er like viktig som medisinsk behandling. Dette gjelder særlig mennesker med langvarige helseutfordringer. Opplæring er også viktig for pårørende.

Lærings- og mestringssenteret er sykehusets helsepedagogiske ressursmiljø. Deres oppgave er å styrke det faglige arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring. Lærings- og mestringssenteret er også en sentral arena for samhandling med kommunehelsetjenesten, særlig når opplæringen er rettet mot forebygging og rehabilitering.

Hovedansvar er i avdelingen

 

Hovedansvaret for pasientopplæringen ligger i avdelingen som har fagspesifikk kunnskap om pasientgruppa. Lærings- og mestringssenteret bistår og veileder fagpersoner i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Lærings- og mestringssenteret skal særlig legge til rette for helsepersonellets kompetanseutvikling innen helsepedagogikk/pasient- og pårørendeopplæring.

Erfarne pasienter og pårørende (brukerrepresentanter) er med i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse er viktig i læringsprosessene individuelt og i gruppen. Lærings- og mestringssenteret sitt pedagogiske ansvar innebærer å veilede og støtte de pasienter/pårørende som innehar denne rollen i kursene.

Pasienter og pårørende kan melde behov for diagnosespesifikke kurs til Lærings- og mestringssenteret. Lærings- og mestringssenteret melder behovet videre til aktuell avdeling.

Lærings og mestringssenteret skal skaffe kunnskap om hva som fremmer helse, læring og mestring. Kunnskap oppdateres gjennom deltakelse i nettverk som har fokus på kunnskapsbasert praksis og forskning. Dette i samarbeid med regionalt og nasjonale aktører, blant annet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring innen helse 

Lærings- og mestringstilbudene er i hovedsak gruppebaserte og diagnosespesifikke. Tilbudene er utviklet etter "Standard Metode" som beskriver arbeidsmåten som brukes i prosessen. Lærings- og mestringssenteret har særlig kunnskap innen pedagogiske virkemidler og brukerinvolvering. For fagpersoner og brukerrepresentanter holder Lærings- og mestringssenteret kurs i helsepedagogikk og temabaserte helsepedagogiske forum.

Se oversikt over helsepedagogiske kurs:

Utdanning og kompetanseutvikling
 


 

Kontakt

Se kontaktinformasjon lengre opp

Arrangementer

 • 12.3 mandag
  Prostatakreft

  Lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for Prostatakreft og din pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset

 • 29.10 mandag
  Prostatakreft

  Lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for Prostatakreft og din pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset

 • Sykelig overvekt

  Lærings- og mestringskurset «endring av levevaner» er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning. Kurset varer i to dager. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Kronisk utmattelse (CFS/ME)

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med kronisk utmattelse (CFS/ME). Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Helsepedagogisk grunnkurs Helgelandssykehuset

  Grunnkurs i helsepedagogikk ved Helgelandssykehuset skal gi deltakerne økt kompetanse i planlegging, gjennomføring og evaluering av gruppebaserte kurs.

 • ADHD-kurs for foreldre

  Lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte som har barn med ADHD. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Diabetes type 2

  Lærings- og mestringskurs for voksne med diabetes type 2 og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Hjertekurs

  Lærings- og mestringskurs for personer med hjertesykdom og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • KOLS-kurs

  Lærings- og mestringskurs for KOLS-pasienter og pårørende. Her finner du mer informasjon om lærings- og mestringskurset.

 • Livslyst – når det røyner på

  Lærings- og mestringskurs over fire dager for pasienter med kreft, tidligere kreftpasienter og deres pårørende om det å mestre uønskede hendelser som kommer inn i livet vårt, slik som kreft. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Morbus Crohn/Ulcerøs kolitt/IBD-kurs

  Lærings- og mestringskurs for personer med kroniske tarmsykdommer. Her finner du mer informasjon om lærings- og mestringstilbudet.

 • Psykose - pårørendekurs

  Lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med psykoselidelser. Kurset gjennomføres på kveldstid, over fire kvelder.

 • Revmakurs

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med leddgikt, psoriasisleddgikt og Bekhterev. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Parkinsons sykdom

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med Parkinson og deres pårørende Her finner du mer informasjon om kurset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.