Lærings- og mestringssenter

Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Helgelandssykehuset arrangerer pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med tverrfaglig helsepersonell, pasienter, deres pårørende, brukerorganisasjoner og kommunehelsetjenesten. Se oversikten over våre kurs og aktiviteter på siden Pasient- og pårørendeopplæring.

 

Les mer om Lærings- og mestringssenter

Lærings- og mestringssenter

Vi jobber for at pasienter, brukere og pårørende skal få den informasjon, kunnskap og hjelp de behøver for å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsesituasjon. Se oversikten over våre kurs:

Pasient- og pårørendeopplæring

 

Lærings- og mestringssenteret er organisert under Senter for Samhandling.

Kontakt

Tove Lill Røreng Falstad - rådgiver
E-postadresse: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 57 18
Kontorsted: Mo i Rana, 3.etg.Foretaksledelsen.

Astri Gullesen - rådgiver
E-post: astrid.merete.gullesen@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 53 22 - Mobil: 480 56 337
Kontorsted: Mo i Rana, 3.etg. Foretaksledelsen.
 

Hva er læring og mestring?

 

Læring og mestring - opplæring av pasienter og pårørende

Pasient og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Opplæringen skal legge til rette for pasientenes aktive deltakelse i egen behandling og rehabilitering der målet er mestring.

Et lærings- og mestringssenter bygger på erkjennelsen av at opplæring og gode metoder for mestring er like viktig som medisinsk behandling. Dette gjelder særlig mennesker med langvarige helseutfordringer. Opplæring er også viktig for pårørende.

Lærings- og mestringssenteret er sykehusets helsepedagogiske ressursmiljø. Deres oppgave er å styrke det faglige arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring. Lærings- og mestringssenteret er også en sentral arena for samhandling med kommunehelsetjenesten, særlig når opplæringen er rettet mot forebygging og rehabilitering.

Hovedansvar er i avdelingen

 

Hovedansvaret for pasientopplæringen ligger i avdelingen som har fagspesifikk kunnskap om pasientgruppa. Lærings- og mestringssenteret bistår og veileder fagpersoner i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Lærings- og mestringssenteret skal særlig legge til rette for helsepersonellets kompetanseutvikling innen helsepedagogikk/pasient- og pårørendeopplæring.

Erfarne pasienter og pårørende (brukerrepresentanter) er med i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse er viktig i læringsprosessene individuelt og i gruppen. Lærings- og mestringssenteret sitt pedagogiske ansvar innebærer å veilede og støtte de pasienter/pårørende som innehar denne rollen i kursene.

Pasienter og pårørende kan melde behov for diagnosespesifikke kurs til Lærings- og mestringssenteret. Lærings- og mestringssenteret melder behovet videre til aktuell avdeling.

Lærings og mestringssenteret skal skaffe kunnskap om hva som fremmer helse, læring og mestring. Kunnskap oppdateres gjennom deltakelse i nettverk som har fokus på kunnskapsbasert praksis og forskning. Dette i samarbeid med regionalt og nasjonale aktører, blant annet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring innen helse 

Lærings- og mestringstilbudene er i hovedsak gruppebaserte og diagnosespesifikke. Tilbudene er utviklet etter "Standard Metode" som beskriver arbeidsmåten som brukes i prosessen. Lærings- og mestringssenteret har særlig kunnskap innen pedagogiske virkemidler og brukerinvolvering. For fagpersoner og brukerrepresentanter holder Lærings- og mestringssenteret kurs i helsepedagogikk og temabaserte helsepedagogiske forum.

Se oversikt over helsepedagogiske kurs:

Utdanning og kompetanseutvikling
 


 

Kontakt

Oppmøtested
Det arrangeres kurs i alle byene. Rådgivere har kontorsted Mo i Rana.
Rådgivere Tove Lill Røreng Falstad, tlf. 75 12 57 18 og Astri Gullesen, tlf.: 75 12 53 22, mobil: 480 56 337
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

 • Mandag 24.09.
  Livslyst – når det røyner på, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurs over fire dager for pasienter med kreft, tidligere kreftpasienter og deres pårørende om det å mestre uønskede hendelser som kommer inn i livet vårt, slik som kreft. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Mandag 08.10.
  Livslyst – når det røyner på, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurs over fire dager for pasienter med kreft, tidligere kreftpasienter og deres pårørende om det å mestre uønskede hendelser som kommer inn i livet vårt, slik som kreft. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Tirsdag 16.10.
  Diabetes type 2, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurs for voksne med diabetes type 2 og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Onsdag 24.10.
  Hjertekurs, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurs for personer med hjertesykdom og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Mandag 19.11.
  Hjerneslag, Sandnessjøen

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.