Medisinsk

Helgelandssykehusets tilbud innen medisinsk behandling.

Les mer om Medisinsk

Medisinsk

Behandlingstilbud

I behandlingsoversikten beskriver vi våre behandlinger. Vi er i gang med å bygge opp denne, slik at hvis det er en behandling du ikke finner,  betyr ikke det nødvendigvis at vi ikke tilbyr behandlingen. Her ser du en kjapp oversikt over hva vi har tilbud innen:

 • Barnemedisin
 • Endokrinologi
 • Fordøyelse
 • Geriatri
 • Hjerneslag
 • Hjerte
 • Infeksjon
 • Lindrende behandling
 • Lunge
 • Nevrofysiologi
 • Nevrologi
 • Nyre
 • Ortogeriatri
 • Revmatologi

 

Lindrende behandling

Mo i Rana - palliativ sykepleier tlf. 75 12 53 12

Smittevern

Smittevernlege Elena Michaelidou tlf. 75 06 53 85

Ernæringsfysiologer

 Helgelandssykehuset har fire kliniske ernæringsfysiologer, en i Mosjøen, en i Sandnessjøen samt to i Mo i Rana.

 • Mo i Rana: Linn Mari Bjørnådal - telefon 75 12 51 00
 • Mo i Rana: Silje Sørensen - telefon 75 12 51 00
 • Mosjøen: Nina Lorentsen - telefon 75 11 51 00
 • Mosjøen: Eva Andersen - telefon  75 11 51 00
 • Sandnessjøen: Christine Walnum - telefon 75 06 51 00

Hva gjør vi og hva kan vi tilby:

Vi tilbyr kostbehandling til inneliggende pasienter og veiledning til polikliniske pasienter som tilhører Helgelandssykehuset. Tilbudet innebærer en vurdering av kostholdet og veiledning i forhold til aktuell sykdom og behov. Vi kan tilby kostbehandling ved mange ulike sykdomstilstander.

Vi gir både individuell kostveiledning og driver opplæring av pasienter og pårørende i grupper. Vi gir råd og anbefaler behandling ut i fra nasjonale retningslinjer for å gi best mulig kostveiledning og ernæringsbehandling. I noen tilfeller vil det handle om å etablere et riktig kosthold, i andre tilfeller vil det dreie seg om å etablere og opprettholde en god ernæringsstatus.

Se oversikt over våre pasientkurs

Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog:

Henvisningene skal være skriftlige og skrevet av lege. Den skal inneholde følgende:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Høyde og vekt (samt info om evt vekttap)
 • Problemstilling/henvisningsårsak
 • Relevante prøvesvar

Ventetid på polikliniske henvendelser varierer fra ca 1 - 4 mnd, avhengig av prioritering (diagnose, alvorlighetsgrad av sydom osv.) og kapasitet.

Aktuelle diagnosegrupper for behandling:

 • Underernæring
 • Kreft
 • Matvareallergi og -intoleranse
 • Diabetes type 1 og type 2
 • Hjerte- og karsykdom
 • Familiær hyperkolestrolemi
 • Laktoseintoleranse
 • Fruktosemalabsorbsjon/irritabel tarm
 • Ulcerøs colitt
 • Morbus Crohn
 • Cøliaki
 • Gastro-øsofageal reflux
 • Obstipasjon
 • Pankreatitt
 • Spiseforstyrrelse
 • Cystisk fibrose
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom
 • Urinsyregikt
 • Gastrektomi (dumping syndrom)
 • Leversykdom
 • Nyresykdom

Områdesjefer

Områdesjef medisin Mo i Rana: Ole Johnny Pettersen

Telefon: 75 12 54 16
Mobil: 930 66 748

E-post: ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.no  

Områdesjef medisin Mosjøen: Grete Mo

Telefon: 75 11 51 90
Mobil: 970 74 522

E-post:  grete.mo@helgelandssykehuset.no

Områdesjef medisin Sandnessjøen: Åse Albertsen

Telefon: 75 06 53 72
Mobil: 917 82 096

Epost: ase.albertsen@helgelandssykehuset.no

 

Kontakt

Oppmøtested
Kontaktinfo per avdeling, se underliggende enheter.
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

Dialyse, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/dialyse-bronnoysundDialyse, Brønnøysund
Dialyse, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/dialyse-mo-i-ranaDialyse, Mo i Rana
Dialyse, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/dialyse-mosjoenDialyse, Mosjøen
Dialyse, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/dialyse-sandnessjoenDialyse, Sandnessjøen
Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-sandnessjoenFysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøen
Kreft- og infusjonspoliklinikk Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/kreft-og-infusjonspoliklinikk-mo-i-ranaKreft- og infusjonspoliklinikk Mo i Rana
Kreft- og infusjonspoliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/kreft-og-infusjonspoliklinikk-mosjoenKreft- og infusjonspoliklinikk, Mosjøen
Kreft- og infusjonspoliklinikk Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/kreft-og-infusjonspoliklinikk-sandnessjoenKreft- og infusjonspoliklinikk Sandnessjøen
Laboratorietjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenesterLaboratorietjenester
Medisinsk poliklinikk, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-poliklinikk-mo-i-ranaMedisinsk poliklinikk, Mo i Rana
Medisinsk poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-poliklinikk-mosjoenMedisinsk poliklinikk, Mosjøen
Medisinsk poliklinikk, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-poliklinikk-sandnessjoenMedisinsk poliklinikk, Sandnessjøen
Medisinsk sengepost, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-sengepost-mo-i-ranaMedisinsk sengepost, Mo i Rana
Medisinsk sengepost, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-sengepost-mosjoenMedisinsk sengepost, Mosjøen
Medisinsk sengepost, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-sengepost-sandnessjoenMedisinsk sengepost, Sandnessjøen
Nevrologisk poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/nevrologisk-poliklinikk-mosjoenNevrologisk poliklinikk, Mosjøen
Røntgen, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/rontgen-mo-i-ranaRøntgen, Mo i Rana
Røntgen, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/rontgen-sandnessjoenRøntgen, Sandnessjøen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.