HELSENORGE

Ernæringsfysiologer

Helgelandssykehuset har fire kliniske ernæringsfysiologer, en i Mosjøen, en i Sandnessjøen samt to i Mo i Rana. Vi tilbyr kostbehandling til inneliggende pasienter og veiledning til polikliniske pasienter som tilhører Helgelandssykehuset.

Tilbudet innebærer en vurdering av kostholdet og veiledning i forhold til aktuell sykdom og behov. Vi kan tilby kostbehandling ved mange ulike sykdomstilstander.​

Kontakt:

 • Mo i Rana: Linn Mari Bjørnådal - telefon 75 12 51 00
 • Mo i Rana: Silje Sørensen Thunes - telefon 75 12 51 00
 • Mosjøen: Eva Andersen - telefon  75 11 51 00
 • Sandnessjøen: Christine Walnum - telefon 75 06 51 00

Hva gjør vi og hva kan vi tilby:

Vi tilbyr kostbehandling til inneliggende pasienter og veiledning til polikliniske pasienter som tilhører Helgelandssykehuset. Tilbudet innebærer en vurdering av kostholdet og veiledning i forhold til aktuell sykdom og behov. Vi kan tilby kostbehandling ved mange ulike sykdomstilstander.

Vi gir både individuell kostveiledning og driver opplæring av pasienter og pårørende i grupper. Vi gir råd og anbefaler behandling ut i fra nasjonale retningslinjer for å gi best mulig kostveiledning og ernæringsbehandling. I noen tilfeller vil det handle om å etablere et riktig kosthold, i andre tilfeller vil det dreie seg om å etablere og opprettholde en god ernæringsstatus.

Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog

Henvisningene skal være skriftlige og skrevet av lege. Den skal inneholde følgende:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Høyde og vekt (samt info om evt vekttap)
 • Problemstilling/henvisningsårsak
 • Relevante prøvesvar

Ventetid på polikliniske henvendelser varierer fra ca 1 - 4 mnd, avhengig av prioritering (diagnose, alvorlighetsgrad av sydom osv.) og kapasitet.

Aktuelle diagnosegrupper for behandling:

 • Underernæring
 • Kreft
 • Matallergi og intoleranser
 • Diabetes type1 og type 2
 • Hjerte- og karsykdom
 • Mage- og tarmsykdom
 • Pankreassykdrom
 • Lungesykdom
 • Leversykdom
 • Nyresykdom
 • Spiseforstyrrelser


Fant du det du lette etter?