Dialyse, Brønnøysund

Dialysen behandler pasienter med dialysetrengende nyresvikt.

Kontakt

Telefon
75 01 24 32
mandag - fredag 08.00 - 15.00
Fødestue, dialyse og spesialistpoliklinikk, Brønnøysund
Besøksadresse
Skulesvei 13(Google maps)
8904 Brønnøysund
Telefon
Fødestue 75 01 24 36 - Dialyse 75 01 24 32 - Spesialistpoliklinikk 75 01 29 93

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Hemodialyse, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/hemodialyse-bronnoysundHemodialyse, BrønnøysundHHemodialyseHemodialyseHemodialyseHemodialyse