Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) kan gi oppfølging av personer i yrkesaktiv alder, som har langvarige og sammensatte rehabiliteringsbehov pga. sykdom eller skade. Vi kan bidra til å kartlegge behov for tjenester og fremme pasientens mål, og vi kan reise ut der pasienten bor for å bistå pasient, pårørende og hjelpeapparat. Vi bidrar til tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjon, etat og sektor. 

Les mer om Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

Eksempler på målgruppe/diagnose (kan være, men er ikke avgrenset til):

 • Hjerneslag/blødning
 • Hjerteinfarkt
 • Ryggmargskade
 • Hjerneskade etter ulykke
 • Nevrologiske sykdommer f.eks. MS, ALS, Parkinson ol
 • Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) 

Eksempler på hva vi gjør:

 • Kartlegging av situasjon (pasient/pårørende/barn som pårørende)
 • Samarbeid med pasientens kommune og andre som kan bistå pasienten
 • Bidra med informasjon, veiledning og rådgivning i forhold til rehabilitering
 • Oppfølging via telefonsamtaler, telematikk og samarbeidsmøter
 • Ta initiativ til individuell plan (IP) og ha fokus på brukermedvirkning

Du kan kontakte oss for å spørre om råd. For å følge opp enkeltsaker trenger vi henvisning fra en lege.Kontaktinformasjon

Telefon
91 91 35 49 og 91 91 35 46
mandag - fredag 08.00-15.30
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Besøksadresse
Prestmarksvn. 1(Kart)
8800 Sandnessjøen
Besøkstider
mandag - søndag 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00
Telefon
75 06 51 00

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Parkering på angitte plasser er gratis.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2

Kantina har alltid et godt utvalg, med varm lunsj og middag.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken (midlertidig stengt)

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3).

Åpent:

 • Hverdager: 10.00 - 16.30
 • Lørdager: 11.00 - 15.00 
 • Søndager: Stengt

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Pårørendehus

Overnatting for pårørende av alvorlig syke.  

Huset er en eldre enebolig som er totalrenovert.  Huset har 4 doble soverom samt kjøkken, stuer, bad og garderober.  Prisen for leie er  kr. 300.- pr rom pr natt.  Bruken av huset er basert på «selvbetjening».

Pårørendehuset drives av en egen stiftelse.  Det er satt kriterier for hvem som får tilbud om overnatting. Ta kontakt med sengeposten hvis du har behov for overnatting. 

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?