Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøen

Avdelingen er lokalisert ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, men tar imot pasienter fra hele Helgeland. Det gis tilbud til pasienter som trenger utredning, vurdering og rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Tilbudet omfatter både poliklinisk vurdering og behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

Les mer om Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøen

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøen

Avdelingen har en fysikalsk medisinsk post der målgruppen er pasienter med muskel- og skjelettplager. Pasienter kan henvises til poliklinisk utredning og vurdering, kun hos lege ved den fysikalsk medisinske poliklinikken eller til en tverrfaglig vurdering hos lege, fysioterapeut og sosionom ved den tverrfaglige vurderingspoliklinikken.

For pasienter med skuldersmerter som oppfyller kriteriene for Raskere tilbake, har vi en egen skulderpoliklinikk for vurdering og oppfølging av lege og fysioterapeut. Etter endt utredning og vurdering ved de ulike poliklinikkene kan et mulig tiltak være et rehabiliteringsopphold ved avdelingen.

For pasienter med utmattelse som oppfyller kriteriene for «Raskere tilbake», og som har opplevd vesentlig funksjonsnedsettelse med en varighet over 6 mnd, har avdelingen et eget tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud.

Avdelingen har også en rehabiliteringsmedisinsk post for pasienter med tilstander som krever spesialisert rehabilitering, med hovedvekt på nevrologisk rehabilitering som hjerneslag i subakutt fase, traumatiske hodeskader og andre nevrologiske tilstander. Oppholdene kan være både i form av vurderingsopphold og primærrehabilitering. Etter endt rehabilitering kan pasientene følges opp ved den rehabiliteringsmedisinske poliklinikken ved behov, i tillegg til at det ambulante rehabiliteringsteamet (ART) kan bidra til å koordinere og kvalitetssikre pasientens overgang fra spesialisthelsetjenesten til kommunen der dette ses nødvendig.

Raskere tilbake

Det er fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor som henviser til ordningen «Raskere tilbake». Kriteriene for at pasienten skal kunne omfattes av ordningen er at:

 • pasienten er sykmeldt eller står i fare for sykmelding
 • pasienten sannsynligvis vil komme raskere tilbake til arbeid hvis han/hun får et tilbud gjennom denne ordningen

Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykmelding av helsemessige årsaker kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling gjennom «Raskere tilbake»-ordningen. Ved vår avdeling har vi følgende tilbud innen ordningen «Raskere tilbake»:

 • Utrednings- og behandlingsopphold for utmattelse (CFS/ME) 
 • Tverrfaglig vurderingspoliklinikk (utredning av ulike langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet)
 • Skulderpoliklinikk (skulderlidelser) 
 • Rehabiliteringsopphold for generaliserte smerter og fibromyalgi
  dling og døgnbehandling.

Raskere tilbake (Helse-nord.no)

Avdelingsleder

Avdelingsleder Silje Haugan, telefon 75 06 53 35, silje.iren.sundsby.haugan@helgelandssykehuset.no

Tilbud

Vi har et tett samarbeid med primærhelsetjenesten, NAV, arbeidsgivere og andre etater og intitusjoner for å sikre våre pasienter gode og helhetlige tjenester.

 • Hjerneslag – rehabilitering
 • Muskel- og skjelettlidelser – rehabilitering
 • Nevrologisk rehabilitering – enkeltbehandling
 • Skulderlidelser – behandlingsprogram
 • Tverrfaglig utredning og behandling av utmattelse (CFS/ME)
 • Utredning av ulike langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet Lærings- og mestringskurs

 

Vi samarbeider tett med Lærings- og mestringssenteret for å tilby gode kurs for pasienter og pårørende. Se oversikt over alle kurs:

Pasient- og pårørendeopplæring 

Kontakt

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Parkering på angitte plasser er gratis.

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2 og har alltid et godt utvalg av snitter, rundstykker, salater og pålegg i vår stående buffet. Du får også kjøpt middag her.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3). I tillegg til kioskvarer kan du også kjøpe deg en kopp kaffe og slappe av i vestibylen. Kiosken har betalingsterminal.

Åpningstid:

 • Hverdager: 10.00 - 16.30
 • Lørdager: 11.00 - 15.00 
 • Søndager: Stengt

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Muskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/muskel-og-skjelettlidelser-rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabilitering

Arrangementer

 • Kronisk utmattelse (CFS/ME)

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med kronisk utmattelse (CFS/ME). Her finner du mer informasjon om kurset.