Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøen

FMR er lokalisert ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, men tar imot pasienter fra hele Helgeland. Avdelingen er organisert i to poster, fysikalsk medisinsk post og rehabiliteringsmedisinsk post. Det gis tilbud til pasienter som trenger utredning, vurdering og rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Tilbudet omfatter både poliklinisk vurdering og behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

Tre fysioterapeuter
Fysioterapeuter på treningsrommet i Sandnessjøen
Les mer om Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøen

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøen

Fysikalsk medisinsk post

Leder Laila Govasli
Tlf.: 75 06 53 35
E-post: laila.govasli@helgelandssykehuset.no

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Avdelingen har en fysikalsk medisinsk post der målgruppen er pasienter med muskel- og skjelettplager. Pasienter kan henvises til poliklinisk utredning og vurdering, kun hos lege ved fysikalsk medisinsk poliklinikk eller til tverrfaglig vurdering hos lege, fysioterapeut, sosionom/ergoterapeut ved tverrfaglig avklaringspoliklinikk under ordningen "Helse i arbeid". Les mer om HelseIArbeid

Etter endt utredning og vurdering ved de ulike poliklinikkene kan et mulig tiltak være et rehabiliteringsopphold ved avdelingen.

Tverrfaglig avklaringspoliklinikk

I tverrfaglig avklaringspoliklinikk gir vil tilbud om rask vurdering og tidlig behandling i spesialisthelsetjenesten til pasienter med muskel-skjelett-plager. Målgruppen her er primært personer som har et arbeidsforhold, men som er sykemeldt eller risikerer å bli sykemeldt. Vi tar også imot pasienter under arbeidsavklaring samt personer som står i fare for ikke å komme inn i arbeidslivet. Pasienter uten arbeidstilknytning kan også henvises for vurdering.
Tverrfaglig avklaringspoliklinikk har som mål å etablere gode samhandlingsrutiner mellom spesialisthelsetjenesten og arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV samt primærhelsetjenesten for å oppnå høyere arbeidsdeltakelse og lavere sykefravær. Poliklinikken mottar henvisninger som gjelder langvarige rygg-, nakke- og skulderplager samt mer sammensatte/utbredte smertetilstander.


Tilbud:

Muskel- og skjelettlidelser – utredning og rehabilitering (En del av "Helse og arbeid")


Rehabiliteringsmedisinsk post

Leder Grete Svines
Tlf.: 75 06 51 72
E-post: grete.svines@helgelandssykehuset.no

Døgnrehabilitering

Avdelingen har også en rehabiliteringsmedisinsk post for pasienter med tilstander som krever spesialisert rehabilitering, med hovedvekt på nevrologisk rehabilitering som hjerneslag i subakutt fase, traumatiske hodeskader og andre nevrologiske tilstander. Oppholdene kan være både i form av vurderingsopphold og primærrehabilitering.

 • Hjerneslag rehabilitering
 • Nevrologisk rehabilitering

Etter endt rehabilitering kan pasientene følges opp ved den rehabiliteringsmedisinske poliklinikken ved behov, i tillegg til at det ambulante rehabiliteringsteamet (ART) kan bidra til å koordinere og kvalitetssikre pasientens overgang fra spesialisthelsetjenesten til kommunen der dette ses nødvendig.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) Helgeland

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) kan gi oppfølging av personer i yrkesaktiv alder, som har langvarige og sammensatte rehabiliteringsbehov pga. sykdom eller skade. Vi kan bidra til å kartlegge behov for tjenester og fremme pasientens mål, og vi kan reise ut der pasienten bor for å bistå pasient, pårørende og hjelpeapparat. Vi bidrar til tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjon, etat og sektor.

Eksempler på målgruppe/diagnose (kan være, men er ikke avgrenset til):

 • Hjerneslag/blødning
 • Hjerteinfarkt
 • Ryggmargskade
 • Hjerneskade etter ulykke
 • Nevrologiske sykdommer f.eks. MS, ALS, Parkinson ol
 • Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) 

Eksempler på hva vi gjør:

 • Kartlegging av situasjon (pasient/pårørende/barn som pårørende)
 • Samarbeid med pasientens kommune og andre som kan bistå pasienten
 • Bidra med informasjon, veiledning og rådgivning i forhold til rehabilitering
 • Oppfølging via telefonsamtaler, telematikk og samarbeidsmøter
 • Ta initiativ til individuell plan (IP) og ha fokus på brukermedvirkning

Du kan kontakte oss for å spørre om råd. For å følge opp enkeltsaker trenger vi henvisning fra en lege.


Kontakter: 919 13 549 og 919 13 546
Åpningstider: 08-15:30 

 

Læring- og mestring

Vi samarbeider tett med Lærings- og mestringssenteret for å tilby gode kurs for pasienter og pårørende. Se oversikt over alle kurs:

Pasient- og pårørendeopplæring

Kontaktinformasjon

Telefon
75 06 52 35 , 75 06 54 02 , 75 06 51 96 (fysioterapeuter)
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Besøksadresse
Prestmarksvn. 1(Kart)
8800 Sandnessjøen
Telefon
75 06 51 00

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Parkering på angitte plasser er gratis.

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2

Kantina har alltid et godt utvalg av snitter, rundstykker, salater og pålegg i vår stående buffet. Du får også kjøpt middag her.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3). I tillegg til kioskvarer kan du også kjøpe deg en kopp kaffe og slappe av i vestibylen. Kiosken har betalingsterminal.

Åpningstid:

 • Hverdager: 10.00 - 16.30
 • Lørdager: 11.00 - 15.00 
 • Søndager: Stengt

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Akutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/akutt-funksjonssvikt-fysioterapeutisk-undersokelseAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelseAAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelseAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelseAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelseAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelse
Hjertetreningsgruppehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/hjertetreningsgruppeHjertetreningsgruppeHHjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering
Muskel- og skjelettlidelser - utredning og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/muskel-og-skjelettlidelser-utredning-og-rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - utredning og rehabiliteringMMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabilitering

Arrangementer

 • Sykelig overvekt, Sandnessjøen

  Lærings- og mestringskurset «endring av levevaner» er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning.

 • Hjerneslag, Mosjøen

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.