Laboratorietjenester

Helgelandssykehuset har laboratorium med blodbank i de tre sykehusenhetene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Les mer om Laboratorietjenester

Laboratorietjenester

Laboratoriehåndbøker

 

Laboratoriehåndbok UNN

Laboratoriehåndbok Nordlandssykehuset

Medisinsk biokjemi


Overgang til Norsk Laboratoriekodeverk (NLK)

Fra 01.06.2018 sendes elektroniske laboratoriesvar med NLK-koder i stedet for lokalt analysenavn. Gjelder fagspesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin. Kodeverket skal sikre at alle laboratorier bruker samme standardiserte definisjon av sine analyser. Bruk av NLK vil bidra til bedre sikkerhet og kvalitet på elektronisk svarutsendelse, og en mer helhetlig presentasjon av laboratoriesvar i journalsystemene på legekontorene.


Viktig informasjon om mapping (kobling) mellom NLK og legekontorets analyseliste (PDF)

 

 

Mer informasjon om Norsk Laboratoriekodeverk

Her finnes også nedlastbare versjoner av NLK-kodeverket


Forsendelse av biologisk materiale


Fra 2. januar 2018 gjelder ny avtale med Posten/Bring om forsendelse med ekspress over natten for å garantere kortest mulig transporttid for laboratorieprøver. All slik frakt skal registreres på nett.

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.
Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

 

Bli blodgiver

Vi trenger flere blodgivere. Les mer:

Bli blodgiver 

 

Transfusjonsrutiner utenfor sykehus


 

Kontaktinformasjon

Blodbanken, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-mo-i-ranaBlodbanken, Mo i Rana
Blodbanken, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-mosjoenBlodbanken, Mosjøen
Blodbanken, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-sandnessjoenBlodbanken, Sandnessjøen
Laboratoriet, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-mo-i-ranaLaboratoriet, Mo i Rana
Laboratoriet, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-mosjoenLaboratoriet, Mosjøen
Laboratoriet, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-sandnessjoenLaboratoriet, Sandnessjøen

Blodgivninghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blodgivningBlodgivningBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodprøvehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve - arteriell blodgasshttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blodprove-arteriell-blodgassBlodprøve - arteriell blodgassBArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Blodsukkermålinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blodsukkermalingBlodsukkermålingBBlodsukkermålingBlodsukkermålingBlodsukkermålingBlodsukkermåling

Fant du det du lette etter?