Laboratorietjenester

Helgelandssykehuset har laboratorium med blodbank i de tre sykehusenhetene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Les mer om Laboratorietjenester

Laboratorietjenester

Laboratoriehåndbøker

 

Laboratoriehåndbok UNN

Laboratoriehåndbok Nordlandssykehuset

Medisinsk biokjemi


Overgang til Norsk Laboratoriekodeverk (NLK)

Fra 01.06.2018 sendes elektroniske laboratoriesvar med NLK-koder i stedet for lokalt analysenavn. Gjelder fagspesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin. Kodeverket skal sikre at alle laboratorier bruker samme standardiserte definisjon av sine analyser. Bruk av NLK vil bidra til bedre sikkerhet og kvalitet på elektronisk svarutsendelse, og en mer helhetlig presentasjon av laboratoriesvar i journalsystemene på legekontorene.


Viktig informasjon om mapping (kobling) mellom NLK og legekontorets analyseliste (PDF)

Mer informasjon om Norsk Laboratoriekodeverk

Her finnes også nedlastbare versjoner av NLK-kodeverket


Forsendelse av biologisk materiale


Fra 2. januar 2018 gjelder ny avtale med Posten/Bring om forsendelse med ekspress over natten for å garantere kortest mulig transporttid for laboratorieprøver. All slik frakt skal registreres på nett.

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

Legekontorene i Nord-Norge kan rekvirere blodprøveanalyser og andre tjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriet. Løsningen tilbys legekontorer som har journalsystemene CGM Journal (tidl. WinMed3), WinMed2 og Plenario og System X.

Ta kontakt med:

Hilde Klemmetvoll - bioingeniør/prosjektleder Helgelandssykehuset
E-post: hilde.klemmetvoll@helgelandssykehuset.no

Eventuelt Majbrit Kragh - prosjektleder ERL, Helse Nord
mobil: 416 60 153 e-post: majbrit.kragh@fiks.helsenord.no

Bli blodgiver

Vi trenger flere blodgivere. Les mer:

Bli blodgiver 

Transfusjonsrutiner utenfor sykehus


 

Kontakt

Blodbanken, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-mo-i-ranaBlodbanken, Mo i Rana
Blodbanken, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-mosjoenBlodbanken, Mosjøen
Blodbanken, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-sandnessjoenBlodbanken, Sandnessjøen
Laboratoriet, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-mo-i-ranaLaboratoriet, Mo i Rana
Laboratoriet, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-mosjoenLaboratoriet, Mosjøen
Laboratoriet, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-sandnessjoenLaboratoriet, Sandnessjøen

Blodprøve - arteriell blodgasshttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blodprove-arteriell-blodgassBlodprøve - arteriell blodgassBArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Blodprøve, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blodprove-mo-i-ranaBlodprøve, Mo i RanaBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blodprove-mosjoenBlodprøve, MosjøenBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blodprove-sandnessjoenBlodprøve, SandnessjøenBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.