Medisinsk sengepost, Mosjøen

De fleste av våre pasientene blir innlagt som akuttpasienter.

Les mer om Medisinsk sengepost, Mosjøen

Medisinsk sengepost, Mosjøen

Henvisninger vurderes fortløpende og timer settes opp ut i fra symptomenes alvorlighetsgrad. Nasjonale prioriteringsveiledere brukes så langt disse finnes.

Det er til en hver tid tre leger på vakt innen medisinsk område.

Avdelingsleder: Merethe Aufles - telefon 75 11 51 78.

Rehabiliteringsteam

Telefon 75 11 51 30
Avdelingsleder - 75 11 51 78

I Mosjøen tilbyr vi et rehabiliteringsteam og slagteam som gir et variert fysioterapitilbud til inneliggende pasienter. Vi tilbyr:

  • Funksjonell trening med fokus på mestring
  • MS-poliklinikk en dag i uka.
  • Klinisk ernæringsfysiolog har poliklinikk og gir et godt tilbud til inneliggende pasienter
  • Ergoterapeut (funksjonsvurderinger og kartlegginger)
  • Pårørendearbeid
  • Samarbeid med kommunen om opplegg for enkeltbrukere og utarbeiding av individuelle planer
  • Teamet jobber også noe ambulant og gir generelle råd og veiledninger til kommunene (Vefsn, Grane og Hattfjelldal).


 

Kontakt

Besøkstider
mandag - søndag 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00
Telefon
75115121 - Inntakskontor: 75115184
Helgelandssykehuset Mosjøen
Besøksadresse
Vefsnvn 25/27(Google maps)
8650 Mosjøen
Telefon
75115100
Forespørsel om pasienter: 08.00 - 15.00

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Ved sykehuset er det to parkeringsområder. Parkering ved begge er gratis.

Praktisk informasjon

Besøkstider Mosjøen

​Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett

​Sykehuset har tilbud om internett på sengepostene.

Kantine

Kantina ligger i underetasjen og har åpent fra kl 09.30 – 14.00 hver dag unntatt lørdag og søndag.  Kantina har et godt utvalg av påsmurt mat , salatbar og en varmrett pr. dag. I tillegg selges litt kioskvarer. 

I tillegg finner du en automat  med kald drikke  i 1. etasje ved hovedinngangen.

Ønsker du flere kioskvarer er det en kiosk ved parkeringsplassen utenfor sykehuset.

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Blodtrykksbehandling ved hjerneslag, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/blodtrykksbehandling-ved-hjerneslag-mosjoenBlodtrykksbehandling ved hjerneslag, MosjøenBBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslag
Diabetes type 1, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/diabetes-type-1-mosjoenDiabetes type 1, MosjøenDDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1
Hjerneslag, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/hjerneslag-mosjoenHjerneslag, MosjøenHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
Trombolysebehandling ved hjerneslag, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/trombolysebehandling-ved-hjerneslag-mosjoenTrombolysebehandling ved hjerneslag, MosjøenTHjerneslag - trombolysebehandlingTrombolysebehandling ved hjerneslagTrombolysebehandling ved hjerneslagHjerneslag - trombolysebehandling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.