Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i Rana

Avdelingen er lokalisert ved Senter for psykisk helse og rus i Mo i Rana, men tar imot pasienter fra hele Helgeland. Pasienten søkes inn fra voksenpsykiatriske poliklinikker på Helgeland og fra fastleger. Noen pasienter overføres direkte fra akuttavdeling, som oftest akuttenheten ved Nordlandssykehuset.

Les mer om Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i Rana

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i Rana

Avdelingen har ni senger totalt, hvorav 1 med brukerstyrt plass og 2 krisesenger disponert av AAT.

Vi har tilsatt psykologer, psykiater, sosionomer og psykiatriske sykepleiere som jobber tverrfaglig med pasientene.

Vi legger vekt på miljøterapi og tverrfaglig behandling og tilbyr pasientene psykoterapi og medikamentell behandling. Vi oppretter et behandlingsteam for pasienten som i fellesskap utarbeider behandlingsplan, og individualsamtaler med behandler avtales etter behov. Vi arbeider aktivt ut mot hjelpeapparat på hjemstedet, både gjennom telefonisk kontakt og møter.

Pårørende trekkes også aktivt med i behandlingen i felles samtaler.

Behandlingsplanen evalueres jevnlig. Det arrangeres teammøter med og uten pasient for å drøfte ulike problemstillinger. Vi legger vekt på fysisk aktivitet med ukentlig turdag, aktivitet i treningsrom, bordtennis og gåturer. Avdelingen har nær beliggenhet til fine områder i naturen.

Hva gjør vi?

I tillegg til miljøterapeutisk behandling vil du som pasient få tilbud om samtale med psykolog og psykiater. Den miljøterapeutiske behandling består av fellesaktiviteter både inne i og ute av avdelingen. Vi satser på fysisk aktivitet, og har treningsmuligheter i avdelingen.

Hvis du vil strekke denne aktiviteten ennå lenger har vi avtale med et treningsstudio. Vi har ukentlige turer ute, og du som pasient skal være med å påvirke hvor disse turer blir lagt. Vi har muligheter til å drive hobbyaktiviteter inne i avdelingen, slik som maling, tegning og lignende. Behandling i avdelingen er individuelt tilpasset den enkeltes behov.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 12 52 70
Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana
Besøksadresse
Søsterveien 2(Kart)
8613 Mo i Rana
Telefon
75 12 52 70
mandag - fredag 08.00 – 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Kafe

Kafeen ligger i underetasjen på sykehuset.

Ordinære åpningstider:

  • Mandag - fredag: 11.00-16.30 
  • Lørdag- søndag: 12.00-16.30

På hverdager serverer vi:

  • Lunsj: 11.00-14.00
  • Salatbuffet: 11.00-14.00
  • Middag: 15.00 -16.30    

Velkommen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Brukerstyrt plasshttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassBBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plass

Fant du det du lette etter?