Ambulant akutteam, Mo i Rana

Gjennom ambulant akutteam får mennesker i akutt psykiatrisk krise et behandlingstilbud. Målet er rask behandling og reduserte antall innleggelser. Ambulant akutteam har hovedbase ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, samt distriktsbase i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Les mer om Ambulant akutteam, Mo i Rana

Ambulant akutteam, Mo i Rana

Teamet er satt sammen av tverrfaglig kompetanse i form av psykiater, sykepleiere, barnevernspedagoger, vernepleier, psykologer og LIS (lege i spesialisering).

Pasienter eller pårørende som trenger hjelp i en akutt situasjon skal fortsatt kontakte det ordinære hjelpeapparatet – fastlege, legevakt eller den kommunale psykiatritjenesten.

Vi har som mål å tilby hjelp innen fire timer, og dersom det er behov for det drar vi også hjem til pasienten. Gjennom rask hjelp og økt kvalitet ønsker vi å minimere bruk av tvang ved innleggelser og sikre at rett pasient blir innlagt på rett sted til rett tid. I tilfeller der krisen ikke avverges, kan pasienten legges inn ved akutt-/kriseseng ved døgnavdelingen i Mo i Rana eller Mosjøen, eller ved akuttpost i Nordlandssykehuset.

Henvisning

AAT skal være et ubyråkratisk tilbud. Primær henvisning til AAT hovedbase i Mo i Rana via telefon fra 1.-, 2., 3.linjetjeneste eller fra pasient/pårørende der pasient allerede er i behandling i AAT. Det kreves ikke skriftlig henvisning før vurderingssamtale. Skriftlig henvisning kan innhentes i ettertid.

Målgruppe

AAT er et behandlingstilbud ved akutte kriser og skal vurderes som alternativ til innleggelse. Psykosetilstander, alvorlige affektive lidelser, akutt suicidalitet og andre akutte alvorlige kriser er hovedmålgruppe. Ivaretakelse av barn som pårørende er også prioritert oppgave.

Pasienter som allerede er i behandling i 2.linje der krise oppstår vurderes som før primært av egen behandler i første omgang før eventuell kontakt med AAT.

AAT overtar krisevaktfunksjon for VOP for alle DPS på Helgeland. Alle innleggelser til Nordlandssykehuset psykiatri skal gå via AAT.

Metode:

Etter telefonvurdering vil AAT inntaksteam i hovedbase vurdere om problemstillingen hører til i AAT og gi tilbakemelding innen kort tid. Med kort tid menes fortrinnsvis innen fire timer - ofte tidligere og senest tidlig påfølgende hverdag ved henvendelse sent i åpningstid. Prioriteringsveilederen vil være retningsgivende for inntaksteamet med hensyn til frister og pasientrettigheter. Pasienten vil følges tett opp over relativt kort tid der også hjemmebesøk er prioritert når det ønskes. Etter overstått krise vil pasienten overføres tilbake til egenomsorg, 1.linje eller 2.linje. Der krisen ikke avverges vil innleggelse ved akutt-/kriseseng ved døgnavdeling Mo i Rana/Mosjøen eller akuttpost Nordlandssykehuset være aktuelt.

Målsetning:

Øke kvaliteten i behandlingstilbudet ved akutte psykiske kriser ved å:

  • Minimere bruk av tvang ved innleggelser.
  • Sikre at rett pasient blir innlagt rett sted til rett tid, ”portåpnerfunksjon”.
  • Raskt mobilisering av pasientens nettverk og behandlernettverket.
  • Ivareta barn som pårørende.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 12 50 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Besøksadresser og praktisk informasjon

Ambulant akutteam, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/ambulant-akutteam-hovedbase-mo-i-rana/ambulant-akutteam-bronnoysundAmbulant akutteam, Brønnøysund
Ambulant akutteam, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/ambulant-akutteam-hovedbase-mo-i-rana/ambulant-akutteam-mosjoenAmbulant akutteam, Mosjøen
Ambulant akutteam, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/ambulant-akutteam-hovedbase-mo-i-rana/ambulant-akutteam-sandnessjoenAmbulant akutteam, Sandnessjøen

Fant du det du lette etter?