Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) skal gi et tilbud til barn og unge opp til 18 år. Vår hovedoppgave er å hjelpe barn og unge i forhold til psykiatriske vansker.

Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana

Hjelpen består av utredning av problemet og eventuell videre behandling. Dersom det trengs tilbud BUP ikke kan gjøre noe med lokalt og som trenger behandling, viderehenviser vi til andre sykehus eller hjelpeinstanser.

Hvem er vi

Det er flere yrkesgrupper som jobber sammen. Psykologer, pedagoger, barnevernpedagoger, sosionomer, leger, sykepleier og merkantil stab. Alle har videreutdanning innen psykiatri/psykisk helsevern.

Samarbeid på Helgeland

BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og ungdom i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon.

Samarbeid med 1.linjetjenesten

PPT, fastleger, barneverntjeneste, helsesøstertjeneste, psykiatritjeneste, skole/barnehager er blant våre viktige samarbeidspartnere.

Hva arbeider BUP med

Angst/redsel, depresjon og tristhet, traumer, kriser og sorg, seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, psykosomatiske plager, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet, selvmordsproblematikk, utviklingsforstyrrelser, alvorlig psykisk lidelse, familievansker og rus/avhenighet.

Hvem kan henvise

Det er lege og barnevernleder som kan henvise til BUP.

Akutte innleggelser ivaretas av Akuttpost for ungdom, Nordlandssykehuset.

Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (Henvisning til BUP)

Kontakt

Telefon
75125290
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefonvakt er tilgjengelig på dagtid med muligheter for å få drøfte problemstilling med behandler.
Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana
Besøksadresse
Søsterveien 2(Google maps)
8613 Mo i Rana
Telefon
75125270
mandag - fredag 08.00 – 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Kafe

Kafeen ligger i underetasjen på sykehuset.

Ordinære åpningstider:

  • Mandag - fredag: 11.00-16.30 
  • Lørdag- søndag: 12.00-16.30

På hverdager serverer vi:

  • Lunsj: 11.00-14.00
  • Salatbuffet: 11.00-14.00
  • Middag: 15.00 -16.30    

Automater

Vi har også et tilbud med mat & drikke fra automater. Automater med kaffe og annen drikke finner du i 1. etasje ved hovedinngangen, og en automat med litt mat og drikke står like utenfor kafeen.

Velkommen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

ADHD hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge[{"Title":"Brønnøysund","Department":"Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund|137249a3-bce8-4f2b-bf9e-33b7da9003b3","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund|edf1411a-adb5-40a7-9edf-ce1c30740c35","TitleExtension":", Brønnøysund","LocationQueryString":"?sted=bronnoysund","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Mo i Rana","Department":"Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana|e482765f-e193-475b-9b34-1ed7596042bd","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana|acbfffb3-a273-4622-8e4a-96b6cc36fc0b","TitleExtension":", Mo i Rana","LocationQueryString":"?sted=mo-i-rana","FNSPOrganizationNumber":"975326535;975326543"},{"Title":"Mosjøen","Department":"Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen|efe9879e-bdf0-416a-9084-a678cc9a3a7a","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Mosjøen|38f4cb10-96ed-4ecb-a9bf-b4bb7c75c436","TitleExtension":", Mosjøen","LocationQueryString":"?sted=mosjoen","FNSPOrganizationNumber":"975326551;875326562"},{"Title":"Sandnessjøen","Department":"Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen|2022193a-e2ac-46ab-8433-eb7c137ea28d","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen|22615599-96c1-42f1-ad4b-f621d1e4dd57","TitleExtension":", Sandnessjøen","LocationQueryString":"?sted=sandnessjoen","FNSPOrganizationNumber":"975326640"}]
Psykoedukasjonhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - Psykoedukasjon[{"Title":"Brønnøysund Voksenpsykiatrisk poliklinikk","Department":"Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund|cb4730e4-3009-459c-aff0-ef773051acd4","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund|edf1411a-adb5-40a7-9edf-ce1c30740c35","TitleExtension":", Brønnøysund","LocationQueryString":"?sted=bronnoysund-voksenpsykiatrisk-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Brønnøysund Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk","Department":"Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund|137249a3-bce8-4f2b-bf9e-33b7da9003b3","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund|edf1411a-adb5-40a7-9edf-ce1c30740c35","TitleExtension":", Brønnøysund ","LocationQueryString":"?sted=bronnoysund-barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Mo i Rana Voksenpsykiatrisk poliklinikk","Department":"Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana|601b2ab8-d831-4bc8-9673-112c602cff3d","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana|acbfffb3-a273-4622-8e4a-96b6cc36fc0b","TitleExtension":", Mo i Rana","LocationQueryString":"?sted=mo-i-rana-voksenpsykiatrisk-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":"975326535"},{"Title":"Mo i Rana Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk","Department":"Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana|e482765f-e193-475b-9b34-1ed7596042bd","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana|acbfffb3-a273-4622-8e4a-96b6cc36fc0b","TitleExtension":", Mo i Rana","LocationQueryString":"?sted=mo-i-rana-barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":"975326535;975326543"},{"Title":"Mosjøen Voksenpsykiatrisk poliklinikk","Department":"Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen|ecdf758c-287a-4565-b585-b32098d247c5","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Mosjøen|38f4cb10-96ed-4ecb-a9bf-b4bb7c75c436","TitleExtension":", Mosjøen","LocationQueryString":"?sted=mosjoen-voksenpsykiatrisk-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":"975326551"},{"Title":"Mosjøen Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk","Department":"Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen|efe9879e-bdf0-416a-9084-a678cc9a3a7a","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Mosjøen|38f4cb10-96ed-4ecb-a9bf-b4bb7c75c436","TitleExtension":", Mosjøen","LocationQueryString":"?sted=mosjoen-barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":"975326551;875326562"},{"Title":"Sandnessjøen Voksenpsykiatrisk poliklinikk","Department":"Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen|13fac8e5-871b-4f68-b807-1a1149001eea","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen|22615599-96c1-42f1-ad4b-f621d1e4dd57","TitleExtension":", Sandnessjøen","LocationQueryString":"?sted=sandnessjoen-voksenpsykiatrisk-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Sandnessjøen Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk","Department":"Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen|2022193a-e2ac-46ab-8433-eb7c137ea28d","Locations":"Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen|22615599-96c1-42f1-ad4b-f621d1e4dd57","TitleExtension":", Sandnessjøen","LocationQueryString":"?sted=sandnessjoen-barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":"975326640"}]

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.