Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) skal gi et tilbud til barn og unge opp til 18 år. Vår hovedoppgave er å hjelpe barn og unge i forhold til psykiatriske vansker.

Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana

Hjelpen består av utredning av problemet og eventuell videre behandling. Dersom det trengs tilbud BUP ikke kan gjøre noe med lokalt og som trenger behandling, viderehenviser vi til andre sykehus eller hjelpeinstanser.

Hvem er vi

Det er flere yrkesgrupper som jobber sammen. Psykologer, pedagoger, barnevernpedagoger, sosionomer, leger, sykepleier og merkantil stab. Alle har videreutdanning innen psykiatri/psykisk helsevern.

Samarbeid på Helgeland

BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og ungdom i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon.

Samarbeid med 1.linjetjenesten

PPT, fastleger, barneverntjeneste, helsesøstertjeneste, psykiatritjeneste, skole/barnehager er blant våre viktige samarbeidspartnere.

Hva arbeider BUP med

Angst/redsel, depresjon og tristhet, traumer, kriser og sorg, seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, psykosomatiske plager, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet, selvmordsproblematikk, utviklingsforstyrrelser, alvorlig psykisk lidelse, familievansker og rus/avhenighet.

Hvem kan henvise

Det er lege og barnevernleder som kan henvise til BUP.

Akutte innleggelser ivaretas av Akuttpost for ungdom, Nordlandssykehuset.

Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (Henvisning til BUP)

Kontakt

Telefon
75125290
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefonvakt er tilgjengelig på dagtid med muligheter for å få drøfte problemstilling med behandler.
Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana
Besøksadresse
Søsterveien 2(Google maps)
8613 Mo i Rana
Telefon
75125270
mandag - fredag 08.00 – 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Kafe

Kafeen ligger i underetasjen på sykehuset.

Ordinære åpningstider:

  • Mandag - fredag: 11.00-16.30 
  • Lørdag- søndag: 12.00-16.30

På hverdager serverer vi:

  • Lunsj: 11.00-14.00
  • Salatbuffet: 11.00-14.00
  • Middag: 15.00 -16.30    

Automater

Vi har også et tilbud med mat & drikke fra automater. Automater med kaffe og annen drikke finner du i 1. etasje ved hovedinngangen, og en automat med litt mat og drikke står like utenfor kafeen.

Velkommen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.