Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen

BUP er et allmennpsykiatrisk helsetilbud til barn og ungdom fra 0 - 18 år i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen

BUP sitt mål er å bidra til å utvikle, kvalitetssikre og forvalte kunnskap og kompetanse på alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse. Hensikten er å hjelpe og at tjenesten skal bli bedre. Poliklinikkens hovedoppgave er utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos barn og deres familier.

Tilbudet gis på dagtid og er gratis.

Henvisning

For å motta utredning eller behandling i BUP trenger pasienten en henvisning. Barn og deres familier kan henvises fra lege, sosialtjeneste (NAV), helsestasjon og barneverntjeneste.

Hver henvisning blir vurdert ut i fra en nasjonal prioriteringsveileder. Hensikten med en prioriteringsveileder er at alle pasienter skal vurderes likt. Hver pasient blir vurdert om de har rett til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) (Helsedirektoratet)

Samarbeid med andre

BUP samarbeider med andre instanser som er involvert i barnets/ungdommens liv, og gir veiledning til foreldre, barnehage og skole. BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og ungdom i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon.

I behandlingen kan det ofte være nødvendig å samarbeide med andre deler av hjelpeapparatet. Dette kan være fastlege, skole, barneverntjeneste, NAV, helsestasjonen, kommunal psykiatritjeneste eller andre barnet/familien har kontakt med. Samarbeid iverksettes når pasienten selv ønsker dette og gir samtykke.

Ved langvarige og sammensatte hjelpebehov har pasienten rett til individuell plan (IP). BUP kan bistå med i formidling av kontakt med kommunens utredningskontor som har ansvar for å utarbeide og koordinere IP.


 

Kontakt

Telefon
75112400
Vi har vakttelefon på dagtid
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Besøksadresse
Skjervengan(Google maps)
8657 Mosjøen
Telefon
75112400
mandag - fredag 08.00 - 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

ADHD hos barn og unge, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-mosjoenADHD hos barn og unge, MosjøenAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og unge, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-unge-mosjoenAngst hos barn og unge, MosjøenAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Depresjon hos barn og unge, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-unge-mosjoenDepresjon hos barn og unge, MosjøenDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Medikamentell behandling av ADHD, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-mosjoenMedikamentell behandling av ADHD, MosjøenMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Psykoedukasjon, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-mosjoenPsykoedukasjon, MosjøenPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykososial behandling ved ADHD barn og unge, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-adhd-barn-og-unge-mosjoenPsykososial behandling ved ADHD barn og unge, MosjøenPADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.