Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen

BUP Sandnessjøen er en psykiatrisk poliklinikk for barn og unge mellom 0-18 år som henvises fra lege eller barneverntjeneste grunnet mistanke om psykiske vansker eller rusproblemer.

Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen

Alle henvisninger blir vurdert og gitt frist for helsehjelp innen 10 virkedager fra mottak hos oss. Vurderingen gjøres av spesialist i psykologi eller psykiatri, og første time skal tilbys innen 50 dager fra vedtaket om helsehjelp er gjort.

Vi jobber evidensbasert og i tråd med nasjonale føringer for god praksis.


Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (Henvisning til BUP)

Hvem er vi:

BUP Sandnessjøen er en av fem avdelinger i Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland. Vårt nedslagsfelt er primært befolkningen i Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Herøy, Lurøy og Træna, men vi får tidvis også henvisninger fra andre kommuner i nærheten.

BUP Sandnessjøen har totalt åtte ansatte, som jobber individuelt og i team. Disse har fagbakgrunn som psykolog, sosionom, barnevernspedagog og pedagog; noen med spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri og andre med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller lignende.

Hva gjør vi:

Vår hovedoppgave er å kartlegge, utrede og behandle psykiske lidelser eller vansker hos barn og unge. Vi samarbeider etter behov tett med foresatte/ foreldre, barneverntjeneste, PPT, skole, barnehage, fastlege, helsesøster, kommunal psykiatritjeneste eller andre for å finne løsninger og igangsette tiltak der dette er påkrevd for å lindre eller lette de vansker barnet/ ungdommen måtte ha.

I noen saker er det etter utredning naturlig å henvise barnet/ ungdommen til andre instanser for videre utredning, behandling eller oppfølging. BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og ungdom i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon. Andre er habiliteringsteamet ved Sandnessjøen eller Autismeteamet ved Nordlandssykehuset Bodø.

Vi tilbyr også veiledning til våre samarbeidspartnere i kommunene i nedslagsfeltet, enten av fast karakter eller via telefonvakt.

Hva kan vi:

Alle våre behandlere har kunnskap om og erfaring med kognitiv terapi, og vil kunne tilby en slik tilnærming i behandling av mange typer psykiske lidelser eller plager. Vi kan tilby behandling i form av dialektisk atferdsterapi; en terapiform som kan passe hvor det er mye selvmordsproblematikk, selvskading og grad av kaos i og rundt ungdommen.

Vi tilbyr traumebehandling gjennom  av programmet TF-CBT og metoden EMDR. Alle våre behandlere har kunnskap om rus og rusmisbruk, om traumer og kriser, om familie- og nettverksarbeid, om overgrep, vold og omsorgssvikt og om konsekvensene av dette. Vi besitter ellers gode kunnskaper og erfaring med de vanligste psykiske lidelser eller plager barn og unge kan ha, og vet mye om hva som kan gjøres for å lindre eller lette på disse plagene.

Brukermedvirkning:

BUP Sandnessjøen har et høyt fokus på brukermedvirkning, og er opptatt av å tilrettelegge for et godt samarbeidsklima med de som henvises hit. Således gjøres utredning og behandling med høy grad av åpenhet og krav om aktiv deltakelse fra både barnet/ ungdommen, deres foreldre og eventuelle andre samarbeidspartnere. Brukermedvirkningen skal gå som en rød tråd gjennom behandlingsforløpet, og forventninger; herunder rettigheter og plikter, tematiseres allerede i førstegangssamtalen.

Taushetsplikt:

Alle som jobber i BUP har taushetsplikt, med mindre det er fare for liv og helse eller fremkommer straffbare forhold så som overgrep, mishandling eller vi får mistanke om omsorgssvikt.

Hva er barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

BUP skal gi et  tilbud til barn og unge mellom 0-18 år. BUP er en del av spesialisthelsetjenesten. Vår hovedoppgave er å hjelpe barn og unge i forhold til psykiatriske vansker. Hjelpen består av utredning av problemet og videre behandling, hvis det er nødvendig. Dersom det trengs tilbud BUP ikke kan gjøre noe med lokalt og som trenger behandling, viderehenviser vi til andre sykehus eller hjelpeinstanser.

Tilbudet er frivillig og vi etterstreber størst mulig brukermedvirkning både fra barnet/ungdommen og foreldrene. Sammen blir vi enige med barnet/ungdommen og eventuelt foreldrene om hvordan vi skal løse problemet. Noen ganger løses problemet best gjennom et samarbeid mellom familien, BUP, PPT, skole/barnehage og eventuelle andre hjelpeinstanser.

Vår primæroppgave er utredning og behandling av psykiske plager, men i tillegg driver vi med veiledning og konsultasjon til kommunehelsetjenesten og barnevernet.

BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og unge i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Du finner oss i plan 3 i gammel del, inngang også fra Novikveien.
Telefon
75 06 54 50
mandag - fredag 08.00-15.30
Vi tar i mot henvendelser med mulighet for drøfting av problemstillinger fra samarbeidspartnere og andre.
Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen
Besøksadresse
Prestmarksvn. 1(Kart)
8800 Sandnessjøen
Telefon
75 06 54 60

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Parkering på angitte plasser er gratis.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2

Kantina har alltid et godt utvalg, med varm lunsj og middag.

Åpent:

  • Hverdager 09.00 - 14.30
  • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken (midlertidig stengt)

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3).

Åpent:

  • Hverdager: 10.00 - 16.30
  • Lørdager: 11.00 - 15.00 
  • Søndager: Stengt

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Pårørendehus

Overnatting for pårørende av alvorlig syke.  

Huset er en eldre enebolig som er totalrenovert.  Huset har 4 doble soverom samt kjøkken, stuer, bad og garderober.  Prisen for leie er  kr. 300.- pr rom pr natt.  Bruken av huset er basert på «selvbetjening».

Pårørendehuset drives av en egen stiftelse.  Det er satt kriterier for hvem som får tilbud om overnatting. Ta kontakt med sengeposten hvis du har behov for overnatting. 

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

ADHD hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Asperger syndrom hos barnhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnAAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barn
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Autisme hos barnhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnAAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barn
Depresjon hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom
Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/familiegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud
Kognitiv terapi hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og unge
Legemiddelbehandling av psykosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/legemiddelbehandling-av-psykoseLegemiddelbehandling av psykoseLPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Medikamentell behandling av ADHDhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhdMedikamentell behandling av ADHDMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Oppfølging ved psykosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/oppfolging-ved-psykoseOppfølging ved psykoseOPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/pakkeforlop-ved-mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksnePakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykoedukasjonhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Psykososial behandling ved ADHD barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-adhd-barn-og-ungePsykososial behandling ved ADHD barn og ungePADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandling
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

Arrangementer

  • Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"

    Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming + to gruppesamlinger for foreldrene. Målgruppen er ungdom i alderen 13 - 16 år. Ungdommene deltar med ledsagere/assistenter.

Fant du det du lette etter?