Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

For å få tilbud om innleggelse i avdelingen må barnet/ungdommen henvises fra barne- og undomspsykiatriske poliklinikker.

Les mer om Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

Avdelingen tilbyr utredning og behandling gjennom individualterapi, gruppeterapi og miljøterapi. For å få tilbud om innleggelse i avdelingen, må barnet/ungdommen henvises fra en av følgende instanser: Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, leger , barnevern og den kommunale psykiatritjenesten.

Behandlingstilbudet i avdelingen består av et miljø- og individualterapeutisk tilbud. Avdelingen har også egen skole. Gjennom en miljø- og individualterapeutisk tilnærming tilbys barnet/ungdommen en mulighet til å arbeide med egne følelser, tanker og forholdet til andre mennesker.

Avdelingen samarbeider nært opp mot barnet/ungdommens familie, nettverk, den lokale skolen og hjelpeapparatet i hjemkommunen.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 11 24 00
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Besøksadresse
Skjervengan 17(Kart)
8657 Mosjøen
Telefon
75 11 24 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Fant du det du lette etter?