Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

For å få tilbud om innleggelse i avdelingen må barnet/ungdommen henvises fra barne- og undomspsykiatriske poliklinikker.

Les mer om Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

Avdelingen tilbyr utredning og behandling gjennom individualterapi, gruppeterapi og miljøterapi. For å få tilbud om innleggelse i avdelingen, må barnet/ungdommen henvises fra en av følgende instanser: Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, leger , barnevern og den kommunale psykiatritjenesten.

Behandlingstilbudet i avdelingen består av et miljø- og individualterapeutisk tilbud. Avdelingen har også egen skole. Gjennom en miljø- og individualterapeutisk tilnærming tilbys barnet/ungdommen en mulighet til å arbeide med egne følelser, tanker og forholdet til andre mennesker.

Avdelingen samarbeider nært opp mot barnet/ungdommens familie, nettverk, den lokale skolen og hjelpeapparatet i hjemkommunen.

Kontakt

Telefon
75112400
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Besøksadresse
Skjervengan(Google maps)
8657 Mosjøen
Telefon
75112400
mandag - fredag 08.00 - 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.