Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

For å få tilbud om innleggelse i avdelingen må barnet/ungdommen henvises fra barne- og undomspsykiatriske poliklinikker.

Les mer om Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

Avdelingen tilbyr utredning og behandling gjennom individualterapi, gruppeterapi og miljøterapi. For å få tilbud om innleggelse i avdelingen, må barnet/ungdommen henvises fra en av følgende instanser: Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, leger , barnevern og den kommunale psykiatritjenesten.

Behandlingstilbudet i avdelingen består av et miljø- og individualterapeutisk tilbud. Avdelingen har også egen skole. Gjennom en miljø- og individualterapeutisk tilnærming tilbys barnet/ungdommen en mulighet til å arbeide med egne følelser, tanker og forholdet til andre mennesker.

Avdelingen samarbeider nært opp mot barnet/ungdommens familie, nettverk, den lokale skolen og hjelpeapparatet i hjemkommunen.

Kontakt

Telefon
75 11 24 00
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Besøksadresse
Skjervengan(Google maps)
8657 Mosjøen
Telefon
75 11 24 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Les mer om pasientreiser på Helgeland.