Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mosjøen

Med habilitering menes tilrettelegger for utvikling, støtte og bevaring av funksjonsevnen hos personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming. Hovedmålsettingen er at personen skal kunne leve et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv.

Les mer om Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mosjøen

Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mosjøen

Vår fremste oppgave er å bidra til å styrke kommunehelsetjenesten, slik at utfordringene i størst mulig grad kan løses der bruker bor. Habiliteringstjenesten skal være samarbeidspartnere og bindeledd mellom tjenestemottakeren selv, foreldre, det kommunale hjelpeapparatet og andre nærpersoner i det daglige.

Målgruppe:

Barn, unge og voksne med

 • utviklingshemming
 • autisme, aspergers syndrom
 • tilleggsvansker/komorbiditet som psykisk sykdom og atferdsproblemer
 • sjeldne funksjonshemminger
 • progressive sykdommer


 

Arbeidsform:

Habiliteringsteamet mottar henvisninger fra fastlege/kommunelege, ofte i samarbeid med andre faglig ansvarlige i kommunene som eks. pleie- og omsorgsleder/avdelingsledere.

Habiliteringstjenesten arbeider ambulant og har mulighet for å gi veiledning til den enkelte og hjelpeapparatet over tid, spesielt når det er snakk om overgangsprosesser, skole, ung/voksenliv og aldringsproblematikk. Teamet gir veiledning til nærpersoner og ansatte i Miljøterapeutiske avdelinger.

Arbeidet består blant annet i å bidra til:

 • Kartlegging/observasjon/utredning/diagnostisering i forhold til evnenivå, funksjonsnivå og psykisk helse.
 • Veiledning i forhold til utarbeidelse av individuell plan, og av nærpersoner, ansatte i skole, omsorg- og primærhelsetjenesten.
 • Kompetanseutvikling/kurs/opplæring.
 • Plan- og utviklingsarbeid.
 • Behandling- og støttesamtaler med pasient.
 • Veiledning og oppfølging i hht "Lov om sosiale tjenester kap. 4A: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming."

Henvisning:

Alle som har behov for konsultasjon hos habiliteringstjenesten må henvises av sin fastlege.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 11 24 00
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Besøksadresse
Skjervengan 17(Kart)
8657 Mosjøen
Telefon
75 11 24 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Habilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-barn-og-ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungeHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og unge
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksne
Habilitering - Downs syndrom hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-downs-syndrom-hos-barn-og-ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og unge
Habilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-ungeHabilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og ungeHHabilitering - Erververt hjerneskade hos voksneHabilitering - Erververt hjerneskade hos voksneHabilitering - Erververt hjerneskade hos voksneHabilitering - Erververt hjerneskade hos voksne
Habilitering - Forsinket generell utvikling hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering - Forsinket generell utvikling hos barn og ungeHHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utvikling
Habilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og unge
Habilitering - Funksjonstap hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-funksjonstap-hos-barn-og-ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og unge
Habilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelse
Habilitering - Kommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerendehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-kommunikasjonstiltak-barn-alternative-og-supplerendeHabilitering - Kommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerendeHKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltakKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltakKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltakKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltak
Habilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-mistanke-om-demens-i-malgruppe-for-habilitering-av-voksneHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksneHHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksneHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksneHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksneHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksne
Habilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-multifunksjonshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og unge
Habilitering - Multifunksjonshemming hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-multifunksjonshemming-hos-voksneHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksneHHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksneHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksneHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksneHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksne
Habilitering - Psykisk utviklingshemming hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-psykisk-utviklingshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering - Psykisk utviklingshemming hos barn og ungeHHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og unge
Habilitering - Psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-psykisk-utviklingshemming-kognitiv-svikt-hos-voksneHabilitering - Psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt hos voksneHHabilitering - Utviklingshemming hos voksneHabilitering - Utviklingshemming hos voksneHabilitering - Utviklingshemming hos voksneHabilitering - Utviklingshemming hos voksne
Habilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og unge
Habilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-spise-og-erneringsvansker-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelse
Habilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling
Habilitering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-syndromer-som-pavirker-funksjon-og-utvikling-hos-voksneHabilitering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHHabiltiering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHabiltiering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHabiltiering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHabiltiering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksne
Habilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemminghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-tvang-og-makt-overfor-personer-med-psykisk-utviklingshemmingHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemmingHHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemningHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemningHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemningHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning
Habilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredninghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-utviklingshemmingkognitiv-svikt-hos-voksne-utredningHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredningHHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredningHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredningHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredningHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredning
Habilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserHHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelser
Habilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelse

Fant du det du lette etter?