Nevropsykologisk avdeling Mosjøen

Nevropsykologisk avdeling tilbyr utredning, rådgivning og veiledning ved nevropsykologiske tilstander hos barn, unge og voksne. Avdelingen har Helgelandsfunksjon, som betyr at vi tar imot pasienter i fra hele Helgeland .

Les mer om Nevropsykologisk avdeling Mosjøen

Nevropsykologisk avdeling Mosjøen

Nevropsykologisk undersøkelse er en omfattende og systematisk vurdering av ulike funksjoner som har sammenheng med hvordan vår hjerne fungerer.

Ved en undersøkelse vil vi foreta ulike prøver på en persons funksjoner, for eksempel generelle evner, hukommelse, oppmerksomhet, problemløsning og personlighetsmessige faktorer.

Nevropsykologisk undersøkelse kan også kaste lys over andre årsaksforhold. Psykiske vansker, arve-, miljømessige faktorer, enkelte spesielle lidelser eller lignende er alle faktorer som kan påvirke hjernens fungering.

I noen tilfeller er det aktuelt med tileggsvurderinger. Dette kan være medisinske undersøkelser, EEG, MR, nevrologiske undersøkelser og motoriske vurderinger. Nevropsykologisk poliklinikk har samarbeidsparter som utfører disse undersøkelsene.

Nevropsykologiske utredninger etterspørres i hovedsak for tre ulike ting:

  • Kartlegging av funksjon ved f.eks kjent skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse- hvor konsekvensene av dette ønskes kartlagt.
  • Forløpsvurderinger har til hensikt å fange opp endringer i funksjon/prestasjon over tid, f.eks. ved utvikling av en progressiv tilstand, rehabilitering etter skade/sykdom eller ved medikamentutprøving.
  • Differensialdiagnostiske vurderinger for å bidra til en avklaring av om opplevde vansker skyldes psykisk lidelse eller psykososiale belastninger eller primært er forårsaket av organisk sykdom eller skade.

Avdelingen består av avdelingsleder, fire psykologspesialister, en psykolog og to testteknikere. I tillegg henter vi inn spesialister som vi har knyttet til oss, for å sikre riktig kompetanse og god kvalitet på utredningene som gjøres ved avdelingen.

Avdelingsleder:

Arnfrid Farbu Pinto
tlf. 75 11 57 42
E-post arnfrid.farbu.pinto@helgelandssykehuset.no

Kontaktinformasjon

Telefon
75 11 24 00
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Besøksadresse
Skjervengan 17(Kart)
8657 Mosjøen
Telefon
75 11 24 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Nevropsykologisk undersøkelse, barnhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barn
Nevropsykologisk undersøkelse, voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-voksneNevropsykologisk undersøkelse, voksneNNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelse

Fant du det du lette etter?