Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helsepedagogisk ressurssenter. Senterets oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring. Senterets overordnede mål er å øke helsekompetansen i befolkningen.


 

Les mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Rådgiverne ved LMS bidrar til kvalitetssikring, koordinering og markedsføring av lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende. LMS er en arena for samarbeid og kompetanseheving. Faglig ansvarlig for kursene er tverrfaglig helsepersonell fra avdelinger i sykehuset, ofte i samarbeid med helsepersonell fra kommunehelsetjenesten. Lege er medisinsk ansvarlig for kursene, og pasienter med pårørende må henvises til diagnoserelaterte kurs. 


Lærings- og mestringssenteret skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk. Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte de pasienter som innehar denne rollen. Rådgiverne ved LMS arrangerer helsepedagogisk grunnkurs for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i spesialisthelsetjeneste og kommune.

Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. Helsepersonell og brukere som ønsker mer informasjon om helsepedagogikk og pasient- og pårørendeopplæring kan lese mer på:

Pasient- og pårørendeopplæring


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Det arrangeres kurs i alle byene. Rådgivere har fast kontorsted i Mo i Rana og kontordager i Mosjøen og Sandnessjøen.
Rådgivere Tove Lill Røreng Falstad, tlf. 75 12 57 18 og Astri Gullesen, tlf.: 75 12 53 22, mobil: 480 56 337
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

 • Crohns sykdom/Ulcerøs kolitt/IBD-kurs

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg med kronisk tarmsykdom (Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt).

 • Diabetes type 2-kurs

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er voksen med diabetes type 2 og dine pårørende

 • Helsepedagogisk grunnkurs Helgelandssykehuset

  Grunnkurs i helsepedagogikk ved Helgelandssykehuset skal gi deg som deltaker økt kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring, både individuelt og gruppebasert.

 • Hjerte-kurs

  Lærings- og mestringskurs for deg som har hjertesykdom og dine pårørende

 • Prostatakreftkurs

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for prostatakreft. Kurset passer også for din pårørende.

 • Revma-kurs

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med revmatoid artritt (leddgikt), Ankyloserende Spondylitt (Bekhterev), psoriasis artritt og deres pårørende.

 • Sykelig overvektskurs

  Lærings- og mestringskurset «endring av levevaner» er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning.

 • Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"

  Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming + to gruppesamlinger for foreldrene. Målgruppen er ungdom i alderen 13 - 16 år. Ungdommene deltar med ledsagere/assistenter.

Fant du det du lette etter?