Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helsepedagogisk ressurssenter. Senterets oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring. Senterets overordnede mål er å øke helsekompetansen i befolkningen.


 

Les mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Rådgiverne ved LMS bidrar til kvalitetssikring, koordinering og markedsføring av lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende. LMS er en arena for samarbeid og kompetanseheving. Faglig ansvarlig for kursene er tverrfaglig helsepersonell fra avdelinger i sykehuset, ofte i samarbeid med helsepersonell fra kommunehelsetjenesten. Lege er medisinsk ansvarlig for kursene, og pasienter med pårørende må henvises til diagnoserelaterte kurs. 


Lærings- og mestringssenteret skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk. Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte de pasienter som innehar denne rollen. Rådgiverne ved LMS arrangerer helsepedagogisk grunnkurs for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i spesialisthelsetjeneste og kommune.

Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. Helsepersonell og brukere som ønsker mer informasjon om helsepedagogikk og pasient- og pårørendeopplæring kan lese mer på:

Pasient- og pårørendeopplæring


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Det arrangeres kurs i alle byene. Rådgivere har fast kontorsted i Mo i Rana og kontordager i Mosjøen og Sandnessjøen.
Rådgivere Tove Lill Røreng Falstad, tlf. 75 12 57 18 og Astri Gullesen, tlf.: 75 12 53 22, mobil: 480 56 337
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

Fant du det du lette etter?