Behandlingshjelpemidler

 Medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell for hjemmebehandling.

Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som benyttes utenfor sykehus, oftest i hjemmet. Utstyret blir lånt ut etter søknad fra spesialist.

Vi leverer blant annet ernæringspumper, insulinpumper, smertepumper, forstøverapparater, Cpap og Bipap, hostemaskin, oksygenutstyr og alt av forbruksmateriell til disse.

Kontoret for behandlingshjelpemidler i Helgelandssykehuset er organisert under Drift og eiendom, og er bindeledd mellom sykehusenhetene i helseforetaket, øvrige sykehus i landet, pasienter, pårørende og den kommunale hjemmetjenesten.


FOR BRUKERE

Ansvar som bruker av medisinsk hjemmebehandling:

 • Bestille medisinsk forbruksmateriell når det er behov for det.
 • Ta kontakt med oss dersom det oppstår feil ved utstyret.
 • kontaktinformasjon finnes under fanen bestilling og kontaktinformasjon.
 • Levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger. Husk at utstyret er lånt.
 • Ta kontakt med oss for å avtale levering av utstyret.
 • Holde utstyret rent og pent. 

Ha med utstyr på reise?

 • På reise innenlands gjelder det å pakke utstyret forsvarlig.
 • Utstyret skal transporteres som håndbagasje eller spesialbagasje.
 • Helseforetaket er økonomisk ansvarlig for det utstyret som ligger under helseforetaket sitt «sørge for» ansvar til hjemmeboende pasienter, så lenge dem oppholder seg i Norge, jfr. spesialisthelsetenestelova § 1-2, 2-1a og pasientrettigheitslova § 1-2.
 • Ønsker du å ta med utstyr ut av landet og det oppstår feil ved utstyret, har ikke helseforetaket lov til å hjelpe deg før du er tilbake i Norge.
 • Vi råder til at utstyret blir verdiforsikra under utenlandsreiser. Ordinær reiseforsikring dekker ikke nødvendigvis slikt utstyr, sjekk forsikringsvilkåra dine.
 • En kan selv bli holdt økonomisk ansvarlig for skade og tap av utstyret som skyldes uaktsomhet eller lignende.

HELSEPERSONELL

Behandlingstid for søknad om behandlingshjelpemiddel er normalt 2-5 virkedager.

INTERNT: For helsepersonell (spesialist) i Helgelandssykehuset

Det må være en autorisert lege (spesialist) som søker om utlån av behandlingshjelpemidler.

Skjema sendes via DIPS Arena. Det gjøres på lignende måte som når man henviser til avdeling i Helgelandssykehuset. Du henter Søknadsskjema i DIPS Arena under fanen ‘’dokumentfane’’. Sendes til: felles kontor beh.hjelpemidler HSYK.

Er dert allikevel ønskelig å sende søknad med vanlig post? Se under neste fane for eksternt helsepersonell.

EKSTERNT: Helsepersonell utenfor Helgelandssykehuset sender søknad via vanlig postgang

Det må være en autorisert lege (spesialist) som søker om utlån av behandlingshjelpemidler.

Søknadskjema for behandlingshjelpemidler finner dere via denne linken:
https://behandlingshjelpemidler.no/soknadsskjema/

Postadresse:

Helgelandssykehuset HF
Senter for behandlingshjelpemidler
Postboks 613
8801 Sandnessjøen.


KONTAKT

Ved feil på utstyr eller bestilling av forbruksmateriell, ta kontakt med oss.

I all hovedsak ønsker vi bestillinger og andre henvendelser sendt til en av våre mailadresser. Vi lever for å levere riktig og trygg hjemmebehandling. Gjennom telefon får vi dessverre behandlet færre bestillinger og henvendelser pr dag (erfaringsbasert). Ved e-post blir prosessen kraftig effektivisert. Vi ser henvendelsen, behandler den og gir fortløpende tilbakemelding. På denne måten kan flest mulig brukere effektivt få tilsendt utstyr eller forbruksmateriell.


Har du av ulike årsaker ikke mulighet til å sende mail, er vi selvfølgelig også behjelpelig på telefon.

Kontaktside behandlingshjelpemidler


Fant du det du lette etter?