Forløpskoordinatorer psykisk helse og rus

Hvis du har blitt henvist til pakkeforløp innen psykisk helse og rus er forløpskoordinatoren din kontaktperson på sykehuset.


Alle nye pasienter innen psykisk helse og rus henvises til «pakkeforløp», og kan ta kontakt med en forløpskoordinator.

Forløpskoordinatorene skal være tilgjengelig for pasient og pårørende, samt involverte instanser til pasienten har fått tildelt egen behandler i spesialisthelsetjenesten. De skal informere, veilede og gi råd til pasient og ev pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus. Det er bare å ta kontakt.

Mosjøen

Christina Skaland Lill-Grethe Johansen Kjønnås

Christina Skaland og Lill-Grethe Johansen Kjønnås

Tlf.:   75 66 02 50


Mo i Rana
Trine Bjerkli Merethe Munthe Sviggum

Trine Bjerkli og Merethe Munthe Sviggum

Tlf.:  75 66 02 70

  • Trine Bjerkli, voksne


Sandnessjøen og Brønnøysund

Mariann-Kristin Ødegård

​Mariann-Kristin Ødegård

Mobil: 91 39 59 60
Sentralbord: ​ 75 66 04 60Barn og unge i familien?​​

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. 

Les mer om barn og unge når sy​​kdom rammer familien

​Pasie​ntinformasjon om behan​​dlinger in​nen psykisk​ helse og rus

Du finner informasjon om behandling under A-Å utlistingen av behandlinger i Helgelandssykehuset. 

Les mer om pakkeforløp​​

Pakkeforløpene  er standardiserte pasientforløp som skal bidra til å heve kvaliteten på kreftomsorg. Målet er å bidra til rask og effektiv diagnostikk​.

Les mer om pakkeforløp pyskisk helse og rus på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?