Forløpskoordinatorer psykisk helse og rus

Hvis du har blitt henvist til pakkeforløp innen psykisk helse og rus er forløpskoordinatoren din kontaktperson på sykehuset.


Alle nye pasienter innen psykisk helse og rus henvises til «pakkeforløp», og kan ta kontakt med en forløpskoordinator.

Forløpskoordinatorene skal være tilgjengelig for pasient og pårørende, samt involverte instanser til pasienten har fått tildelt egen behandler i spesialisthelsetjenesten. De skal informere, veilede og gi råd til pasient og ev pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus. Det er bare å ta kontakt.

Mosjøen

Christina SkalandLill-Grethe Johansen Kjønnås

Christina Skaland

Mobil: 948 20 283

Lill-Grethe Johansen Kjønnås

Mobil: 478 27 377


Mo i Rana
Silje MoenTrine BjerkliMerethe Munthe Sviggum

Silje Moen, barn og unge 

Tlf.: BUP Mo i Rana: 75 12 52 90

Trine Bjerkli, voksne

Tlf.: 75 12 52 70

Merethe Munthe Sviggum, tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tlf.: 75 12 50 84/75 12 52 70


Sandnessjøen

Mariann-Kristin Ødegård

​Mariann-Kristin Ødegård

Mobil: 913 95 960
Sentralbord: 75 06 54 60


Brønnøysund

Anne Grete Gregersen

​Anne Grete Gregersen

Mobil: 469 11 160
Tlf.: 75 06 06 51/75 06 06 60Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. 

Les mer om barn og unge når sykdom rammer familien


Pasientinformasjon om behandlinger innen psykisk helse og rus

Du finner informasjon om behandling under A-Å utlistingen av behandlinger i Helgelandssykehuset. 

Les mer om pakkeforløp

Pakkeforløpene  er standardiserte pasientforløp som skal bidra til å heve kvaliteten på kreftomsorg. Målet er å bidra til rask og effektiv diagnostikk​.  

Les mer om pakkeforløp pyskisk helse og rus på helsenorge.no

 

Fant du det du lette etter?