Terapist sjekker kneledd
Koordinerende enhet

Habilitering og rehabilitering

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring.

​​

Rehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) i Sandnessjøen tar imot pasienter fra hele Helgeland. Det gis tilbud til pasienter som trenger utredning, vurdering og rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Tilbudet omfatter både poliklinisk vurdering og behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)

Habilitering

Med habilitering menes tiltak som støtter og utvikler funksjonsevnen hos personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming. Sentrale oppgaver ved habilitering er økning av funksjonsevnen og tilrettelegging av miljøet slik at den funksjonshemmede, ut fra egne forutsetninger, skal kunne leve et selvstendig og meningsfylt liv.

Habiliteringsavdeling Helgelandssykehuset

Regionalt og nasjonalt tilbud

I Helse Nord finnes en rekke offentlige og private rehabiliteringstilbud.

Habilitering og rehabilitering i Helse Nord

Helse arbeid

Helse i arbeid er tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær.

Helse i Arbeid

Individuel​l plan

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan.

Individuell plan

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.  

​​Koordinerende enhet ved Helgelandssykehuset.

​Spørsmål om habilitering eller rehabilitering?

Ring den nasjonale informasjonstelefonen på 800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell.​​

Fant du det du lette etter?