HELSENORGE

Crohns sykdom/Ulcerøs kolitt/IBD-kurs

Todagers lærings- og mestringskurs for deg med kronisk tarmsykdom, Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


 

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurset er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner. 

 

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 
I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her. 

 
 

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den sammen helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

  • Medisinsk informasjon og behandling
  • Psykiske påkjenninger og mestring
  • Kosthold ved kronisk tarmsykdom
  • Informasjon fra mage- tarmforbundet
  • Erfaringsutveksling i grupper

Du møter leger, sykepleiere, klinisk ernæringsfysiolog og brukerrepresentant på dette kurset. Kurset varer i to dager.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres i Mo i Rana. Du som pasient og deltaker vil bli innkalt fra ventelisten til IBD-kurset. Du kan derfor bli henvist til kurs uavhengig av om du kjenner til når neste kurs skal gjennomføres. Vi sørger for at du får tilbud om kurs når det er din tur på ventelisten. 
 

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell

  1. Scandic Hotels
  2. Thon Hotels
  3. Nordic Choice Hotels

Vi gjør oppmerksom på at det kan andre finnes andre overnattingssteder på stedet dit du skal. 
Les om refusjon under "rettigheter og egenandel" 

Reise

Pasientreiser på Helgeland


 

Rettigheter og egenandel

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

 

Nyttige nettadresser

Helsenorge om Ulcerøs kolitt

Helsenorge om Crohns sykdom

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende


 
Fant du det du lette etter?