Crohns sykdom/Ulcerøs kolitt/IBD-kurs

Todagers lærings- og mestringskurs for deg med kronisk tarmsykdom, Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


HVORFOR DELTA PÅ KURS?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Å fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon.

Sammen om mestring, læring for livet!

INNHOLD

  • Medisinsk informasjon og behandling
  • Psykiske påkjenninger og stressmestring
  • Kosthold ved kronisk tarmsykdom
  • Rettigheter
  • Erfaringsutveksling i grupper

Du møter lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog og brukerrepresentant på dette kurset. Kurset varer i to dager.

På kursene møter du ulike fagfolk som foreleser om forskjellige tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte erfarne pasienter og pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med de samme helseutfordringene. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset gjennomføres i Mo i Rana. Du som pasient og deltaker vil bli innkalt fra ventelisten til IBD-kurset. Du kan derfor bli henvist til kurs uavhengig av om du kjenner til når neste kurs skal gjennomføres. Vi sørger for at du får tilbud om kurs når det er din tur på ventelisten. 

RETTIGHETER OG EGENANDEL

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

UTSKRIFTSVENNLIG BROSJYRE

NYTTIGE LENKER

Helsenorge om Ulcerøs kolitt

Helsenorge om Crohns sykdom

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

KURSOVERSIKT FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende
Fant du det du lette etter?