HELSENORGE

Nyttige nettressurser

Her finner du lenker til kvalitetssikret helseinformasjon. Dette er informasjon du kan bruke som supplement til samtalene med fastlege og annet helsepersonell for å få mer kunnskap om egne helseutfordringer. Nettressursene er inndelt etter tema og oversikten vil utvides og oppdateres forløpende av Lærings- og mestringssenteret ved Helgelandssykehuset.

Brukerorganisasjoner og likepersonsarbeid

Her er en oversikt over brukerorganisasjoner i Norge. Den er utarbeidet av frivillige ved pasient- og pårørendetorgt ved Nordlandssykehuset:

Brukerorganisasjoner i Norge - alfabetisk oversikt (pr. aug. 2018) (PDF)

Norsk Helseinformatikk (NHI) har samlet pasienthistorier:

Pasienthistorier - Å leve med

Diagnosespesifikk helseinformasjon

Behandlingsinformasjon i Helgelandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk helseinformatikk

Felleskatalogen


Podkast laget av spesialisthelsetjenesten

Dette er lenker til podkaster laget av spesielisthelsetjenesten for pasienter og pårørende, samt fagfolk. Podkastene tar opp tema som er særlig aktuelle når man lever med sykdom og belastninger over tid. 

Podkast fra Sykehuset i Vestfold ( Lærings- og mestringssenteret)

Podkast fra Helse Sør-Øst (Sykt Frisk - Regional kompetansetjeneste for læring og mestring)

E-læringskurs

Her finner du e-læringskurs for pasienter og pårørende utviklet ved Helse Sør-Øst.
Kursene fungerer kun via datamaskin. Kursene markert med* fungerer på datamaskiner som har installert Flash-player.

Avspenningstrening - tinnitus, lydoverfølsomhet, stress, uro og irritasjon*

Hydrocephalus

KOLS: E-læring for pasienter og pårørende*

Lavt stoffskifte

Høyt stoffskifte

Tinnitus og øresus*

Oppmerksomhetsøvelser

Samvalg: Bedre beslutninger - bedre helse

Søvnskole*

E-læringskurs fra Universitetssykehuset Nord-Norge:

Eksemskolen

Mestring

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmet sykehus har publisert mange god verktøy for mestring og selvhjelp. Finn materiell på deres nettsider:

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet.

Podkast om mestring i regi av Sykehuset i Vestfolds Lærings- og mestringssenter:

Podkast om mestring

Psykolog Elin Fjærstad som selv har barneleddgikt holder foredrag på MS-konferanse:

Leve godt med sykdom, Elin Fjerstad

Podkast og artikkel om selvivaretakelse av psykologspesialist:

Du behøver ikke vinne karantenen, Arnhild Lauveng

Psykiater Audun Irgens snakker om hvordan vi kan øve oss i å la bekymringer ligge i denne videoen:

Øv på å la bekymringer ligge, Audun Irgens

Kreftforeningens mange gode filmer

Kreftforeningens filmer

Studieforbundet Funkis arrangerer nettkurset "Mestring med Funkis". Det går over 6 uker med oppstart 11. mai.

Nettkurs mestring

Livsstilsendring

Helse Norge - Bare du kan si ja til endringer

Koronapandemi


Folkehelseintituttets temaside om Korona

Helsedirektoratets temaside om Korona

Funksjonshemmedes fellesorganisasjons (FFO) temaside om Korona

Pårørende

NKS veiledningssenter for pårørende

Pårørendes rettigheter

Ressurssenter for pårørende


Samvalg - Helse Norge.no

Samvalg

Fant du det du lette etter?