Om behandling

 • Private avtalespesialister i Helse Nord

  Du kan bli henvist til spesialister, leger eller psykologer som har individuelle avtaler med Helse Nord.

 • Behandlinger ved Helgelandssykehuset

  Finner du ikke din behandling? Les mer her.

 • Utredning og behandling av kreft

  Behandlingsforløp for kreft skal gi deg forutsigbarhet og trygghet ved mistanke om kreft. Les mer her.

 • Hvor skal du føde?

  Det offentlige fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. Hvor kvinner skal føde vurderes av jordmor eller lege ut fra såkalte seleksjonskriterier. På denne siden finner du seleksjonskriteriene som gjeld...