Pakkeforløp for kreftbehandling

Pakkeforløp for kreft skal gi deg forutsigbarhet og trygghet ved mistanke om kreft. 

Til fastleger

Informasjon fra Helsedirektoratet:

Diagnoseveiledere Pakkeforløp og pasientinformasjon

Brystkreft


Colorectalcancer: Retningslinjer for kontroll av opererte pasienter

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

 

Les mer om barn og unge når sykdom rammer familien

 

Din kontaktperson på sykehuset

Hvis du har blitt henvist til utredning i pakkeforløp for kreft er forløpskoordinatoren din kontaktperson på sykehuset.

 

Fra venstre Marit Sommerseth og Eva Kristoffersen, i Mo i Rana, og  Merete Ottesen og Brita Røli i Mosjøen.

Fra venstre Marit Sommerseth og Eva Kristoffersen, i Mo i Rana, og Merete Ottesen og Brita Røli i Mosjøen.

Det er forløpskoordinatorene som skal sikre sammenheng i utredningen, sikre at du får stilt en diagnose raskt, og at eventuell behandling blir satt i gang innen anbefalte tidsfrister. I enkelte tilfeller kan det være medisinske grunner til at behandlingen settes i gang senere enn det som er anbefalt i pakkeforløpet. Ta kontakt med koordinatoren dersom det er ting du lurer på underveis i utrednings- og behandlingsforløpet. 

Mo i Rana tlf. 75 12 54 02
Marit Sommerseth og Eva Kristoffersen  

Mosjøen tlf. 75 11 52 64/75 11 52 41
Brita Røli og Merete Ottesen

Sandnessjøen tlf. 75 06 53 27
Silje Øvre Berntsen og Thea Kirkeby

Pasientinformasjon om kreftpakkeforløpene

Her finner du lenke til våre behandlingstekster i Helgelandssykehuset, samt til Helsedirektoratets pasientveiledere:

Barnekreft

Kreft forekommer sjelden hos barn. I Norge diagnostiseres rundt 235 barn- og ungdommer årlig med kreft. Rundt 150 av disse er under 15 år, som tidligere har vært vanlig øvre aldersgrense for barn.

Barnekreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning kreft hos barn (Helsedirektoratet)

Benmargskreft (myelomatose)

Myelomatose kalles ofte benmargskreft og oppstår ved en ondartet celledeling av såkalte plasmaceller i beinmargen.

Benmargskreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning benmargskreft (Helsedirektoratet)

Blodkreft - akutt leukemi

Blodkreft er kreft som oppstår i celler i blodet eller i bloddannende celler i beinmargen.

Akutt leukemi - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning blodkreft, akutt leukemi (Helsedirektoratet)

Blodkreft - kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den vanligste typen blodkreft. Sykdommen oppstår ved ondartet celledeling av såkalte B-lymfocytter, som er en type modne, hvite blodceller.
Kronisk lymfatisk leukemei (KLL) - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset
Pasientveiledning blodkreft, kronisk lymfatisk leukemi (Helsedirektoratet)

Blærekreft

Blærekreft er en eller flere svulster som vokser ut fra urinblærens indre overflate.

Blærekreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning blærekreft (Helsedirektoratet)

Ben- og bløtvevskreft (bløtsvevssarkom)

Bløtvevskreft kan oppstå i forskjellige deler av kroppen. Omlag halvparten sitter i armer og ben. Resten sitter i selve kroppen (torsoen). Kreftsvulstene kalles også sarkomer.

Ben- og bløtvevskreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning sarkom (Helsedirektoratet)

Brystkreft

Brystkreft er en ondartet svulst. Det finnes flere typer brystkreft, de fleste utgår fra brystkjertlene. Menn kan også få brystkreft.

Brystkreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientinformasjon om utredning ved mistanke om brystkreft (Helsedirektoratet)

Bukspyttkjertelkreft

Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Andre navn er pankreaskreft eller pancreascancer.

Bukspyttkjertelkreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning bukspyttkjertelkreft (Helsedirektoratet)

Eggstokkreft

Kreft i eggstokkene er mer alvorlig enn de andre formene for underlivskreft, fordi den gir lite symptomer som igjen gjør at den oppdages sent. Risikoen for å få sykdommen stiger inntil 60-års alderen. Unge kan også rammes.

Eggstokkreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning eggstokkreft (Helsedirektoratet)

Føflekkreft

Føflekkreft kan oppstå overalt på kroppen, i nyoppståtte så vel som i eldre føflekker. I enkelte tilfeller kan den også oppstå i slimhinner, lymfeknuter, øyne og under negler.
Pasientveiledning føflekkreft (Helsedirektoratet)

Galleveiskreft

Gallekreft kan forekomme i gallegangen eller i galleblære. Vanlige symptomer er gulsott og smerter.

Galleveiskreft - kreftpakkeforløp i Helgelandssykehuset

Pasientveiledning galleveiskreft (Helsedirektoratet)

Hjernekreft

Hjernesvulst omfatter både godartede og ondartede svulster. Også godartede svulster i hjernen regnes som kreft. Skader på grunn av svulsten, eller operasjon, kan være like alvorlige som ved ondartede svulster.

Pasientveiledning hjernekreft (Helsedirektoratet)

Hode-halskreft

Hode- og halskreft en betegnelse for kreft i øre-nese-halsregionen (ØNH). Det vil si strupe, svelg, munnhule, leppe, spyttkjertler, nese og bihuler. De viktigste årsaksfaktorene til denne krefttypen er røyking og alkohol samt tidligere gjennomgått HPV-infeksjon (en spesiell virusinfeksjon).

Hode- og halskreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning hode-halskreft (Helsedirektoratet)

Leverkreft

Leverkreft kan være vanskelig å oppdage. Symptomer på kreft i leveren kan være vage i begynnelsen og bli mer tydelig først når svulsten har nådd en betydelig størrelse.

Leverkreft - kreftpakkeforløp i Helgelandssykehuset

Pasientveiledning leverkreft (Helsedirektoratet)

Livmorhalskreft

Livmorhalskreft på et tidlig stadium gir ofte ingen symptomer, og oppdages som regel når det tas rutinemessig celleprøve fra livmorhalsen. Hos mange oppdages sykdommen tidlig, og i slike tilfeller er muligheten for helbredelse god. Livmorhalskreft henger ofte sammen med infeksjon med HPV-viruset.

Livmorhalskreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning livmorhalskreft (Helsedirektoratet)

Livmorkreft

Livmorkreft er kreft som oppstår i livmoren. Det finnes flere typer kreft som kan oppstå her. Den vanligste typen er den som oppstår i livmorslimhinnen, også kalt endometriekreft.

Livmorkreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning livmorkreft (Helsedirektoratet)

Lungekreft

Lungekreft er kreft som har oppstått i lungevev eller i luftveiene. Det finnes to hovedtyper: småcellet lungekreft  og ikke-småcellet lungekreft.

Lungekreft - kreftpakkeforløp i Helgelandssykehuset

Pasientinformasjon lungekreft (Helsedirektoratet)

Lymfekreft

Lymfekreft (malignt lymfom) oppstår oftest i lymfeknutene og er en kreftform i immunsystemet. Malignt betyr «ondartet», og lymfom betyr «lymfeknutesvulst».

Lymfekreft - kreftpakkeforløp i Helgelandssykehuset

Pasientveiledning lymfomer (Helsedirektoratet)

Metastaser

Det er mellom 500-900 pasienter med metastaser med ukjent primærtumor i Norge per år.

Pasientveiledning metastaser (Helsedirektoratet)

Nevroendokrine svulster

Nevroendokrin kreft (NET-kreft) er en relativt sjelden kreftform som oppstår i celler i kroppen som kan produsere hormoner. Det finnes grovt sett to typer: de som vokser svært raskt og de som vokser langsomt.

Nevroendokrine svulster - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning nevroendokrine svulster (Helsedirektoratet)

Nyrekreft

Ved nyrekreft har man en ondartet svulst i nyren. Menn er hyppigere rammet av nyrekreft enn kvinner.

Nyrekreft - kreftpakkeforløp på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning nyrekreft (Helsedirektoratet)

Peniskreft

Nesten alle tilfellene oppstår på eller under forhuden eller på penishodet, men kan også oppstå andre steder på penis.

Peniskreft - kreftpakkeforløp Helgelandssykehuset

Pasientveiledning peniskreft (Helsedirektoratet)

Prostatakreft

Prostatakreft er ondartede svulster som utgår fra kjertler og ganger i prostatakjertelen. Prostatakreft gir ofte ikke symptomer i begynnelsen av sykdomsfasen.

Prostatakreft - kreftpakkeforløpet på HelgelandssykehusetPasientinformasjon prostatakreft (Helsedirektoratet)

Skjoldbruskkjertelkreft

Kreft i skjoldbruskkjertelen (Cancer Thyreoidea) rammer vanligvis personer fra 25 år. Skjoldbruskkjertelkreft er litt vanligere blant kvinner enn menn.

Skjoldbruskkjertelkreft - les om kreftpakkeforløpet på Helgelandssykehuset

Pasientveiledning skjoldbruskkjertelkreft (Helsedirektoratet)

Spiserørs- og magesekk

Kreft i spiserør og magesekk er vanligvis oppstått i slimhinnen.

Spiserørs- og magesekkreft - kreftpakkeforløp i Helgelandssykehuset

Pasientveiledning kreft i spiserør og magesekk (Helsedirektoratet)

Testikkelkreft

Kreft som utgår fra kjønnscellene i testikkelen kalles for testikkelkreft, og deles inn i to hovedtyper: seminom og non-seminom.

Testikkelkreft - kreftpakkeforløp Helgelandssykehuset

Pasientveiledning testikkelkreft (Helsedirektoratet)

Tykk- og endetarmskreft

Tarmkreft er den vanligste betegnelsen på ondartet svulst i tykktarmen eller endetarmen. Denne kreftformen kalles også colorektal cancer

Tykktarmskreft - operasjon hos Helgelandssykehuset  Pasientveiledning tykk- og endetarmskreft (Helsedirektoratet)

Uspesifikke symptomer

Utredning ved uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Kreft kan debutere med diffuse symptomer uten klar organspesifikk tilhørighet. Diagnostisk pakkeforløp for uspesifikke symptomer er opprettet for å sikre rask avklaring av nyoppståtte og uspesifikke symptomer eller funn som gir mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft.

Pasientveiledning uspesifikke symptomer (Helsedirektoratet)


Les mer

Pakkeforløpene for kreft er standardiserte pasientforløp som skal bidra til å heve kvaliteten på kreftomsorg. Målet er å bidra til rask og effektiv diagnostikk​.  

Les mer om pakkeforløp på helsenorge.no

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.