Hender og sirkler

Pasient- og pårørendeopplæring

Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver.

Helgelandssykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende, som oftest i form av pasientkurs. Lærings- og mestringskurs arrangeres i et samarbeid mellom fagavdeling, lærings- og mestringssenter, erfarne brukere, brukerorganisasjoner og kommunehelsetjenesten.

Læring og mestring

I kursene står læring og mestring i sentrum. Det er et mål at lærings- og mestringstilbudene skal inngå i helhetlige forløp for brukere, pasienter og deres pårørende. Fokus for tilbudene er å bidra til deltakernes individuelle endring- og mestringsprosesser.

Kursene arrangeres av fagavdelingene selv, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret.

Rettigheter

Du som pasient eller pårørende har rett til opplæring, og du har rettigheter i forhold til dekking av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger. Se nederst på denne siden for mer informasjon.

Helsepedagogikk

Pasient og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Opplæringen skal legge til rette for pasientenes aktive deltakelse i egen behandling og rehabilitering der målet er mestring.

Et lærings- og mestringssenter bygger på erkjennelsen av at opplæring og gode metoder for mestring er like viktig som medisinsk behandling. Dette gjelder særlig mennesker med langvarige helseutfordringer. Opplæring er også viktig for pårørende.

Lærings- og mestringssenteret er sykehusets helsepedagogiske ressursmiljø. Deres oppgave er å styrke det faglige arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring/ veiledning. LMS er også en sentral arena for samhandling med kommunehelsetjenesten, særlig når opplæringen er rettet mot forebygging og rehabilitering.

I helsetjenesten brukes ofte begrepet helsepedagogikk om hvordan helsepersonell  best bør samhandle med pasienter og pårørende når målet er å legge til rette for læring og fremme mestring, ved langvarige og sammensatte helseutfordringer.

Helsepedagogisk kompetanse ses som avgjørende for god kvalitet på lærings- og mestringstilbudene.

Kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk gis blant annet i form av kurs for helsepersonell og brukerrepresentanter:

       • Grunnkurs​ helsepedagogikk for tverrfaglig helsepersonell  over 2 dager

 • Helsepedagogiske forum

 • Helsepedagogiske kurs for brukerrepresentanter

 • Individuell veiledning av fagpersoner og brukerrepresentanter.

Lærings- og mestringssenteret Utdanning og kompetanseutvikling i Helgelandssykehuset

 


Årshjul

Årshjul

Klikk på årshjulet for å få opp en større versjon.


 

Pasientkurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

 • Mandag 24.09.
  Diabetes type 2, Sandnessjøen

  Lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende med Diabetes type 2.

 • Mandag 24.09.
  Livslyst – når det røyner på, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurs over fire dager for pasienter med kreft, tidligere kreftpasienter og deres pårørende om det å mestre uønskede hendelser som kommer inn i livet vårt, slik som kreft. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Mandag 01.10.
  Diabetes type 2, Sandnessjøen

  Lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende med Diabetes type 2.

 • Mandag 08.10.
  Livslyst – når det røyner på, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurs over fire dager for pasienter med kreft, tidligere kreftpasienter og deres pårørende om det å mestre uønskede hendelser som kommer inn i livet vårt, slik som kreft. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Tirsdag 16.10.
  Diabetes type 2, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurs for voksne med diabetes type 2 og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Onsdag 24.10.
  Hjertekurs, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurs for personer med hjertesykdom og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Mandag 19.11.
  Hjerneslag, Sandnessjøen

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Hofte- og kneskole, Mo i Rana

  Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til pasientskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.

 • Morbus Crohn/Ulcerøs kolitt/IBD-kurs

  Lærings- og mestringskurs for personer med kroniske tarmsykdommer. Her finner du mer informasjon om lærings- og mestringstilbudet.

Regionale og nasjonale kurs

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.