Stein som legges stein på stein

Pasient- og pårørendeopplæring

Sammen om mestring, læring for livet.

Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Vi skal spørre: «Hva er viktig for deg?» Denne rettigheten gjelder også din pårørende.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Kontakt

Hvert kurs har egne kontaktpersoner. Kontaktinformasjon ligger under det enkelte kurs. Du må gjerne ta direkte kontakt med Lærings- og mestringssenteret på ditt sykehus.

Lærings- og mestringssenteretFølg Helgelandssykehuset på Facebook

Kurs for pasienter og pårørende

 • ADHD-kurs for foreldre

  Lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte som har barn med ADHD. Her finner du mer informasjon om kurset.

 • Diabetes type 2, Mo i Rana

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er voksen med diabetes type 2 og dine pårørende.

 • Diabetes type 2, Mosjøen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med diabetes type 2 og deres pårørende.

 • Diabetes type 2, Sandnessjøen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for pasienter med diabetes type 2 og deres pårørende

 • Hjertekurs, Mo i Rana

  2 dagers lærings- og mestringskurs for personer med hjertesykdom og deres pårørende.

 • Hjertekurs, Sandnessjøen

  En-dags lærings- og mestringskurs for deg med hjertesykdom og dine pårørende

 • Hofte- og kneskole, Mo i Rana

  Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til pasientskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.

 • Kols-kurs, Mosjøen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for KOLS-pasienter og pårørende

 • Parkinsons sykdom, Mosjøen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for pasienter med Parkinson og deres pårørende

 • Prostatakreft, Mosjøen

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for Prostatakreft og din pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset

 • Sykelig overvekt

  Lærings- og mestringskurset «endring av levevaner» er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning. Kurset varer i to dager. Her finner du mer informasjon om kurset.

Regionale og nasjonale kurs

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.