Psykososial behandling ved ADHD barn og unge

Den psykososiale behandlingen blir lagt opp individuelt.