Dette mener arbeidsgruppene om forslag til planprogram

Arbeidsgruppene kom med mange innspill til både planprogram og grovsilingsrapporten da de møttes på Campus Helgeland 12. mai.

​23. mai skal styret for Helgelandssykehuset behandle forslag til planprogram for idefasen. Arbeidsgruppene var kalt inn til samling på Campus Helgeland for å komme med innspill til planprogrammet og grovsilingsrapporten.

Mennesker i et auditorium

Gruppene arbeidet med to tema:

1. Eventuelle suppleringer til planprogrammet, med fokus på konsekvensutredning 1 (KU1)

2. Eventuelle suppleringer eller kommentarer til tema for helsefaglige utredninger (kommentarer til rapportene, kvalitetssikring, faktagrunnlag)

Flere av gruppene var delt i synet på hvorvidt Hemnes og Leirfjord skal konsekvensutredes som lokaliseringsalternativ eller ikke. Spørsmålet om beregninger av akuttransport og pendling ble også berørt.

Les referatene her:

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.