Dette mener arbeidsgruppene om forslag til planprogram

Arbeidsgruppene kom med mange innspill til både planprogram og grovsilingsrapporten da de møttes på Campus Helgeland 12. mai.

​23. mai skal styret for Helgelandssykehuset behandle forslag til planprogram for idefasen. Arbeidsgruppene var kalt inn til samling på Campus Helgeland for å komme med innspill til planprogrammet og grovsilingsrapporten.

Mennesker i et auditorium

Gruppene arbeidet med to tema:

1. Eventuelle suppleringer til planprogrammet, med fokus på konsekvensutredning 1 (KU1)

2. Eventuelle suppleringer eller kommentarer til tema for helsefaglige utredninger (kommentarer til rapportene, kvalitetssikring, faktagrunnlag)

Flere av gruppene var delt i synet på hvorvidt Hemnes og Leirfjord skal konsekvensutredes som lokaliseringsalternativ eller ikke. Spørsmålet om beregninger av akuttransport og pendling ble også berørt.

Les referatene her:

Referat arbeidsgruppe 1 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 1 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 1 12. mai 2017.pdf
Referat arbeidsgruppe 2 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 2 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 2 12. mai 2017.pdf
Referat arbeidsgruppe 3 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 3 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 3 12. mai 2017.pdf
Referat arbeidsgruppe 4 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 4 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 4 12. mai 2017.pdf
Referat arbeidsgruppe 5 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 5 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 5 12. mai 2017.pdf
Referat arbeidsgruppe 6 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 6 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 6 12. mai 2017.pdf
Referat arbeidsgruppe 7. 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 7. 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 7. 12. mai 2017.pdf

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.