Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund

Et distrikstmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandling. Tjenester ved DMS kan også erstatte behandling på sykehus. Helgelandssykehuset planlegger, sammen med kommunene Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy, et distriksmedisinsk senter i Brønnøysund.

 

DMS-et skal gi ca. 12 000 mennesker et tilgjengelig, utvidet og bedre koordinert helsetilbud nært der de bor. Det er Brønnøy kommune som skal bygge og drifte det distriktsmedisinske senteret, som vil omfatte deler av eksisterende helsesenter og nybygg.

Hvilke helsetjenester kan et DMS inneholde?

Et DMS vil være en viktig samhandlingsarena mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Samarbeid mellom de to omsorgsnivåene vil fremme gode, helhetlige pasientforløp. Foruten kommunale helsetjenester som legekontor, helsestasjon, sykehjem og legesenter vil spesialisthelsetjenesten kunne tilby et bredt poliklinisk tilbud innen for eksempel hjerte- og lungesykdommer, hud, kjemoterapi, røntgen og gynekologi. I Brønnøysund tilbyr Helgelandssykehuset allerede fødestue, dialyse og spesialistpoliklinikk med ambulerende legespesialister fra sykehuset i Sandnessjøen.

Tidsplan

DMS i Brønnøysund er inne i startfasen av forprosjektet. Konseptrapporten fra 31. mai 2016 viser forslag til funksjoner, areal og bygningsmessig løsning. Forprosjektrapporten skal etter planen foreligge i mai 2018. Antatt byggestart er satt til mai 2019, med overtakelse og oppstart somemren 2020.


DMS i framtidas sykehusstruktur på Helgeland

styresak 61/2016 vedtok styret i Helgelandssykehuset at Brønnøysund er en av byene som skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg i ny sykehusstruktur på Helgeland. Styrevedtaket presiserer at Brønnøysund er aktuell som vertskommune for et DMS, og ber om en snarlig plan for realisering av DMS-et. Et DMS i Brønnøysund er derfor en viktig brikke i det store 2025-prosjektet.


Rapporter

Prosjektavtale Distrikstmedisinsk senter Sør-Helgeland, konseptfase

Presentasjoner
Styreseminar 20. april 2018 - status for DMS i Brønnøysund. Plantegninger, kostander og fremdrift vist i presentasjonen blir korrigert i endelig forprosjektrapport som kommer i mai 2018.

Ett steg nærmere DMS i Brønnøysund
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.