HELSENORGE

Aldri før har Helgelandssykehuset publisert så mange vitenskapelige artikler

Helgelandssykehuset har satt ny rekord i antall godkjente artikler registrert i Cristin for året 2020. Vi fikk godkjent 25 artikler. Det er en tre-dobling av antall artikler som ble registrert der i fjor.  

Graf

Tall hentet fra Cristin. Antall artikler i 2018 var 11 og 2019 var 7 (vises ikke).


- Dette er fantastiske nyheter, og vi bør fortsette med publisering også i 2021, sier forsknings- og innovasjonssjef Herald Reiersen.

Hvorfor er det viktig å publisere i Cristin, hva betyr det?
- Det er ikke snakk om å «publisere i Cristin» men å få artikkelen som du har publisert i en vitenskapelig journal registrert i Cristin, og da opplastet som en fulltekstkopi dit (pdf).  Det vil da gi Helgelandssykehuset publikasjonspoeng. En slik dokumentasjon inngår i den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, forklarer Reiersen.
Poenget om fri tilgang til vitenskapelige artikler går langt tilbake, helt til 2003, der man kan fritt bygge på andres arbeid, uten hindring.  


Finansiell støtte

Helgelandssykehuset legger til rette for at våre forskere som ønsker å publisere får finansiell støtte. For det første så utdeler vi belønningsmidler for vitenskapelige artikler som har blitt publisert. I tillegg kan det søkes om finansiell støtte til publisering i åpen tilgang fra Helse Nord (og oss). 

Belønningsmidler

Forskningsmidler

Finansiell støtte til publisering i åpen tilgang fra Helse Nord og Helgelandssykehuset

De som ønsker å publisere artikler og som får finansiering for sine forskningsprosjekter fra Helse Nord eller Forskningsrådet, skal publisere i åpen tilgang, eller Open Access (OA). Når du publiserer i OA, blir artiklene åpent tilgjengelige for alle, uten at man trenger å betale for å lese disse. Det koster litt mer for å publisere i Open Access, men prosjektene kan søke om å få refundert disse kostnadene. Helse Nord har et publiseringsfond på kr 500 000 som skal dekke kostnader for forfattere som ønsker å publisere med åpen tilgang, med øvre grense på 25.000 per artikkel. 

Les mer om kravene her (PDF)

Helse Nords søknadsskjema  (PDF)  

Forskere kan også søke Helgelandssykehuset etter forskningsmidler for OA-publisering som ikke dekkes av Helse Nord.  Dette innebærer blant annet at artikkelen umiddelbart kan lastes opp i Cristin.  

Dersom man ikke kan følge UNIT avtalene (se faktaboks), så følger det et betalingskrav for hybridpublisering. Det er verdt å merke seg at dette støttes ikke av Helse Nord.  Så artikler må først springe ut fra forskning finansiert av Helse Nord/Forskningsrådet, være godkjent i DOAJ (være OA) og ha et vitenskapelig nivå Nivå 1 og Nivå 2. Det er også viktig å identifisere tidsskriftet korrekt. Bruk ISSN nummeret, som er en entydig ID-måte for tidsskrifter. En del tidsskrift har identiske navn. Ved å søke på NSD får man ofte opp flere tidsskrifter. 

Spør Helse Nord (publiseringsfond@helse-nord.no) om du får finansiering av publiseringen før du sender inn artikkelen til journalen, da slipper du å få en stor regning som ikke dekkes.