HELSENORGE
KRONIKK:

Derfor forsker vi i Helgelandssykehuset

- Vi vil tilpasse tjenestene til våre pasienter og til den geografien som vi har. De tingene som utfordrer oss, de motiverer oss samtidig til å finne gode løsninger. Derfor satser vi på forskning, innovasjon, utdanning, samhandling og teknologi. Målet er å bli Norges beste lokalsykehus, sier adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir i denne kronikken om forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset. 

Hololens-briller

Mange av temaene på konferansen er relatert til e-helse, kunstig intelligens og helsetjenesteforskning. Noen konkrete eksempler er: Kirurgisk forskning, bruk av Hololens, telementoring mm.

​​Hva forsker vi på?​​

Denne uka gjennomfører Helgelandssykehuset sin egen forskningskonferanse i Sandnessjøen, hvor mye av det vi forsker på blir presentert. Mange av temaene på konferansen er relatert til e-helse, kunstig intelligens og helsetjenesteforskning. Noen konkrete eksempler er: Kirurgisk forskning, bruk av Hololens, telementoring, og Nomogram-prosjektet som omhandler kreftkirurgiske inngrep, måling og diagnostikk, forskningsetikk, samt bruk av kunstig intelligens for å gjøre automatiske målinger av hjerte ved bruk av ultralyd.

Sammen får vi det til på Helgeland

Vi vil at våre pasienter skal ha en spesialisthelsetjeneste av god kvalitet, moderne og framtidsrettet. Derfor er det så viktig å satse forskning, innovasjon, utdanning, teknologi og, ikke minst, samhandling. Bruk av teknologi og kunstig intelligens vil aldri kunne erstatte den direkte kontakten mellom pasient og helsepersonell, men nyvinningene kan derimot forsterke kvaliteten på tjenestene og man får til en bedre helsemessig oppfølging av pasientene i deres hverdag. 

Målestokker på forskningens relevans 


  1. Tildelte midler til forskning: I fjor høst fikk vi rundt 30 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter, både fra EU, forskningsrådet, Helse Nord og regionalt forskningsfond Nordland. Det har bidratt til å gi oss så mye finansieringspoeng i år fra Helse og omsorgsdirektoratet at vi er på andreplass i Helse Nord, etter UNN. I sommer fikk vi 6.5 millioner kroner fra DIKU for å opprette en erfaringsbasert masterutdannelse i e-Helse sammen med kommunene på Helgeland og Universitetet i Tromsø.
  2. Publiserte artikler i anerkjente tidsskrifter nasjonalt og internasjonalt: I perioden 2014 til 2019 fikk vi på trykk i snitt rundt 10-11 artikler i året, men i 2020 satte vi ny rekord med 25 artikler i vitenskapelige tidsskrifter.  Under forskningskonferansen presenterer tre av forfatterne våre, Jon Våbenø, Knut Magne Augestad og Anne-Kristin Solbakk, sine artikler som har vært på trykk i prestisjetidsskrifter.  
  3. Økning av PhD: Helgelandssykehuset har nå økning i rekruttering til PhD-prosjekter fra fem til sju PhD-løp siden 2019. Vi har også fått en postdoktor i Neuropsykologi.
Klinisk forskning er lovpålagt og er et fornyet satsningsområde i ny Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. Forskning er også ønsket og høyt prioritert hos oss i Helgelandssykehuset, for det skal komme pasienten til gode. 

Hulda

Vennlig hilsen
Hulda Gunnlaugsdottir,
administrerende direktør
Helgelandssykehuset