HELSENORGE

Disputerer om barndomstraumer og psykoselidelser

Når psykologspesialist Nina Mørkved snart skal forsvare doktorgraden sin, kan du følge med digitalt.

De siste sju årene har psykologspesialist Nina Mørkved hatt sitt arbeid på voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam ved Helgelandssykehuset DPS Mosjøen. Samtidig har hun jobbet aktivt med doktorgraden sin i delt stilling.

Nina Mørkved

15. september disputerer hun ved Universitetet i Tromsø med avhandlingen:

«Childhood Trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders: A comparison to substance abuse disorders, and relation to cognitive performance and antipsychotic treatment outcomes.»

Doktorgradsstipend

Avhandlingen er en forlengelse av hovedoppgaven hun skrev under profesjonsstudiet i psykologi ved universitetet i Bergen.

- Jeg fortsatte med forskning da jeg kom til Mosjøen, og søkte og fikk doktorgradsstipend i 2016, forteller Mørkved.

Siden den gang har hun publisert fire artikler, hvorav tre av dem er med i doktorgraden.

Vet lite om temaet

Tema for avhandlingen er barndomstraumer, i betydningen av overgrep og omsorgssvikt, ved psykoselidelser sammenlignet med ruslidelser.

- Jeg har også prøvd å undersøke hvordan barndomstraumer er assosiert med kognitive vansker hos psykosepasienter, og om barndomstraumer kan ha betydning for hva slags virkning psykosepasienter har av antipsykotika. Dette er noe vi vet altfor lite om.

Store likheter

Litt av bakgrunnen for forskningen er at man de siste ti årene har sett stor økning av forskning på betydningen av traumer for alvorlig psykisk sykdom, men det har ikke helt vært klart hvorvidt det er mer traumer hos psykosepasienter sammenlignet med andre alvorlige psykiske lidelser.

Mørkved har funnet store likheter, hvor pasienter med rusproblem ofte har mye traumer i bagasjen. 

Et av de andre funnene i forskningen antyder at psykosepasienter som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep i barndommen, gjerne har en annerledes og litt forsinket respons på medisiner. Muligens har en av medisintypene litt dårligere virkning hos pasienter med barndomstraumer sammenlignet med pasienter uten traumer. 

Bor i Leirfjorden

Mørkved som opprinnelig kommer fra Kongsberg, har bosatt seg i et nedlagt småbruk i Leirfjord med samboer og to barn på henholdsvis sju måneder og fire år.

Det å turnere småbarnslivet med doktorgradsavhandling, er ikke bare lett.

- Da jeg tenkte at det var lurt å disputere med et sju måneder gammelt barn, undervurderte jeg hvordan det var med søvn i den fasen. Det er noen karakterbyggende uker, sier hun lattermildt. ​

Les avhandlingen til Nina Mørkved​


Følg disputasen