HELSENORGE

Forskning på tarmkreft for å ta bedre beslutninger i samarbeid med pasienten

- Forskningen vil komme tarmkreftpasienter og klinikere til gode når en sammen skal gjøres beslutninger for videre behandling, sier overlege Knut Magne Augestad.

Knut Magne Augestad

Overlege ved kirurgisk avdeling i Sandnessjøen, Knut Magne Augestad, har fått innvilget forskningsmidler på 3,7 mill. fra Helse Nord, til forskningsprosjektet The Nomogram Project. Development of decision aids for cancer patients.

Det er et nytt forskningsprosjekt, der kirurgisk avdeling i Sandnesjøen skal ansette et stipendiat, som også skal bli en Ph.D. Denne utlyses over nyttår.

Det skal forskes på tarmkreft ved hjelp av data fra det norske kreftregisteret. Her ligger informasjon om alle kreftoperasjoner i Norge. Forskningen blir basert på norske data, men skal valideres ved hjelp av amerikanske kreftregistre.

- Målet er å utvikle beslutningsstøtter for klinikere og pasienter. Hvor sannsynlig er at det at kreften kommer tilbake? Både pasienter og klinikere vil ha stor nytte av dette når de sammen, i det vi kaller samvalg, skal beslutte videre behandling for pasienten, sier Augestad.