Forskningsgruppe - Indremedisin

Gruppen forsker blant annet på et protein i urin som kan være en markør for hjerteinfarkt. 

Runa Andreassen - Sandnessjøen

Runa M. Andreassen er overlege ved Helgelandsssykehuset Sandnessjøen. Andreassen holder på med en Ph.D grad og er med i en forskningsgruppe ved UiT (Metabolic and Renal Research Group, UiT- The Arctic University of Norway) og har sin hovedveileder i Tromsø. Prosjektet har også samarbeid med forskningsmiljø i Danmark og andre forskningsmiljø i Tromsø. Hun forventes å forsvare sin doktorgrad i 2023 Hovedveileder: Prof. Marit D. Solbu UiT, UNN Tromsø.

RM - Urinary orosomucoid – a better predictor of cardiovascular and renal disease than albuminuria? (PhD arbeid):  Gjennom en stor befolkningsundersøkelse i Tromsø (Tromsøundersøkelsen) har gruppen fått samlet inn over 7000 urinprøver. Analyse av urinprøvene vil kunne si noe om din risiko for å få hjerte/kar sykdom. Forskningsprosjektet drives av nyrelege ved sykehuset i Sandnessjøen og PhD student Runa Andreassen i samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT). Hjerte/karsykdom er den viktigste årsaken til at folk dør på verdensbasis, så også i Norge. Analyser fra urin er både billig og helt ufarlig. 

Kvinne som jobber i et laboratorium

Laboratorienanalyser av urin

Derfor ønsker de å se om det kan være en sammenheng mellom proteiner i urin og hjerte/kar sykdom. Proteinet orosomucoid er et protein vi har i vårt blod og til vanlig er det små mengder av dette i urin. Det er gjort flere studier som har funnet klar sammenheng hos pasienter med diabetes og dette proteinet. De pasientene med økt mengde av orosomucoid i urin har en klart større risiko for å utvikle hjerte-kar sykdom. Prosjektet ønsket å se på om dette også gjelder for den generelle befolkningen. De har sett nærmere på de personene som deltok i Tromsø 6 som hadde fått analysert orosomucoid i urin og også gjort ultralyd av hjerte og halskar.  I forskningsprosjektet finner de en klar sammenheng mellom proteinet orosomucoid i urin og forekomsten av hjerte/kar sykdom, og videre forskning innenfor område vil være viktig for folkehelsa.

Tett og åpen blodårer

Åpen og forkalket blodårer

Publikasjoner:
          Andreassen, R.M & Solbu, M.D.  (2019). Urinary orosomucoid is associated with cardiovascular risk factors and kidney dysfunction Cross-sectional data from the Tromsø Study 2007-2008. Poster ved "Kidney Week" @ ASN - American Society of Nephrology - New Orleans , USA. 
          Andreassen, R.M.,  Jens Kronborg, J.,  Henrik Schirmer, H., & Solbu, M.D (2019). Urinary orosomucoid is associated with diastolic dysfunction Cross-sectional data from the Tromsø Study. Poster @ Nordics Society of Nephrology, Finland. 

Elisabeth K. Benum - Sandnessjøen

Elisabeth Benum kan kontaktes for nærmere informasjon om hennes prosjekt.

Marit Lian Hansen - Mo i Rana

Marit Lian Hansen har 11 års erfaring som sykepleier i klinisk praksis ved akuttmottaket i Rana. Hun har interesse for kompetanseheving og kunnskap, samt hvordan sykepleiere kan tilegne seg økt kompetanse og kunnskap. Valg av tema til hennes masteroppgave er drevet av behovet for å vurdere hvorfor vi handler som vi gjør i møte med pasientene, og om det vi gjør er til pasientens beste. I tillegg fordyper hun seg i velferdsteknologi, organisasjon og innovasjon som en del av hennes masterutdannelse. 

«Hvorfor forskningsbasert kunnskap i sykepleiepraksis, hva kan være barrierene for å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i sykepleiepraksis? Hvordan og hvorfor bør forskningsbasert kunnskap implementeres som en del av kompetanseheving i sykepleieres kliniske praksis i sykehus». 


Fant du det du lette etter?