Forskningsgruppe - Psykisk Helse og Habilitering

Hvordan det er å leve med Aspergers syndrom og hvilke følger denne lidelsen kan ha for livskvaliteten til disse pasientene.

Marlene Künne

Bilde av mørkblond dame

Marlene Künne

Marlene Künne har fra februar 2018 vært overlege ved habilitering Helgelandssykehuset (Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen). Hun er utdannet lege (Cand. med.) fra Charite Berlin og startet ved Helge-landssykehuset  i 2011. Først som LIS-lege og deretter ved Rana lokalmedisinske senter. Fra Juli 2017 fikk hun spesialistgodkjenning i allmennmedisin. Hun samarbeider med Arnt Johansen, konsulent ved habilitering (for rekruttering av prosjektdeltagere).

Med vårt forskningsprosjekt ønsker vi å kartlegge pasienter med høyt fungerende autisme (Aspergers syndrom) på Helgeland.  Videre er målet med prosjektet å rekruttere en gruppe med voksne med Aspergers syndrom som ønsker å øke sin sosial kompetanse. Som regel er forstyrret sosial interaksjon med andre mennesker et kjennetegn for Asperger pasienter. Utfordringene dette medfører kan ha stor påvirkning i hverdagen for våres pasienter. Prosjektet er en studiet av hvordan det er å leve med Aspergers syndrom og hvilke følger denne lidelsen kan ha for livskvaliteten til disse pasienter. Mange pasienter søker ensomheten samtidig at de lider av å være ensom. Noe som virker svært ambivalent og som gir oss grunnlag til mer forskning innenfor fagfeltet.

Vi ønsker å gå nye veier og ønsker å etablere et nytt veiledningsprogram i håp om å kunne hjelpe pasientene i å leve et best mulig liv med diagnosen. 


Fant du det du lette etter?