Forskningsstøtte

Datakilder

Helsedata.no

Helsedata.no er utviklet av Direktoratet for e-helse ved Helsedataprogrammet. Nettstedet skal hjelpe deg å finne riktig datakilde å søke om datatilgang hos.

helsedata.no

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

SKDE  jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

SKDE

Forskningslitteratur

God kvalitet på artikler er viktig

Sykehus er kunnskapsbaserte virksomheter. God tilgang til oppdatert faglitteratur er helt grunnleggende for ansatte i en kunnskapsbasert virksomhet som et sykehus er. Det være seg forskeren som er i ferd med å utvikle et nytt prosjekt og som da må sette seg inn i det både nytt og gammelt fra feltet han eller hun vil studere. Men det gjelder også klinikeren som er ute etter det siste nye og pålitelige innen behandling av lidelse X.

Kunnskapen vi innhenter gjennom artikler vi finner på nettet skal være pålitelig og ha god kvalitet. Spesielt innen Open Access (OA) er dette et problem. OA er blitt et stort marked hvor for mange "røvertidsskrifter". Disse publiserer artikler mot betaling uten noen form for kvalitetskontroll. Omics er åpenbart en av disse. Men OA tilbyr også tidsskrifter av høy kvalitet, for eksempel tidsskrifter fra BMC, American Psychological Association, Wiley. OA betyr at forfatter eller hans/hennes institusjon betaler for publisering av artikkel og betyr fri, online tilgang til sine forskningsresultater.

Fagartikler av høy kvalitet

Ansatte ved Helgelandssykehuset skal ha god tilgang til fagartikler av høy kvalitet. 

Open Access (OA)

Noen råd om god bruk av OA finner du her:

Helsebiblioteket (HB)

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.
Selv om Helsebiblioteket har fått et noe mindre utvalg enn de hadde, vil man fremdeles finne mange gode tidsskrifter med høy kvalitet der.
Blant annet er det full tilgang til alle tidsskrifter fra American Psychological Association (PsychARTICLES), noe som er en gullgruve for ansatte som forsker på psykisk helse og rus.

Noen eksempler på tidsskrifter i PsycARTICLES (tallene angir impact factor):

  • Developmental Psychology 2.934
  • Emotion 3.039 
  • European Psychologist 2.174 
  • Journal of Abnormal Psychology 4.642 
  • Journal of Consulting and Clinical Psychology 4.536 
  • Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment 3.289 
  • Psychological Assessment 3.371
  • Psychological Bulletin 13.250 
  • Abonnement på tidsskriftpakker

Tidsskriftpakke fra Lippincott Williams and Wilkins (145 tidsskrifter)

Helgelandssykehuset har nå kjøpt tilgang til tidsskriftpakken fra Lippincott Williams and Wilkins. 

Her vil du finne kvalitetstidsskrifter som Journal of Addiction Medicine, Advances in Nursing Science, American Journal of Clinical Oncology, American Journal of Dermatopathology, American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, American Journal of Surgical Pathology, American Journal of the Medical Sciences, Annals of Surgery, Cancer Nursing, Circulation, Journal of Nervous and Mental Disease, Journal of Neurosurgical Anesthesiology, Psychiatric Genetics, Psychosomatic Medicine, Health Care Management Review og Holistic Nursing Practice: the Science of Health and Healing. 

Fullstendig liste finner du her.

Tilgangen er en forsøksordning og gjelder ut 2019. Dersom ansatte er fornøyd med denne tilgangen, vil den sikkert bli forlenget. Gi gjerne tilbakemelding til forskningsleder om hva du synes om tilbudet. 

Tilgangen til tidsskriftene skjer via Helsebiblioteket.no. NB! Du må være innlogget  på sykehusets intranett for å få denne tilgangen. 

Enkeltartikler

Ansatte som forsker kan søke om midler til innkjøp av enkeltartikler som ikke finnes tilgjengelig ellers, samt bøker, når det søkes om forskningsmidler.

Flere kilder til forskningsstøtte

Er du ansatt ved Helgelandssykehuset og ønsker du å forske? Det finnes flere som kan hjelpe deg i gang: 


Forskningsmidler

Som ansatt ved Helgelandssykehuset kan du blant annet søke etter midler lokalt i helseforetaket eller fra Helse Nord.
Les mer om forskningsmidler

Fant du det du lette etter?