HELSENORGE

Helgelandssykehuset med i EU-prosjekt som skal bruke kunstig intelligens til å påvise covid-19

Brynjar Andreassen, lungelege ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, er med i et større EU-forskningsprosjekt som skal bruke kunstig intelligens for å oppdage og følge med på covid-19-sykdom. Helgelandssykehuset får 4,4 millioner kroner til dette prosjektet fra EU, som eneste norske helseforetak i samarbeid med MedSensio i Tromsø og flere internasjonale aktører. 

Lungelege Brynjar Andreassen

Lungelege Brynjar Andreassen

Brynjar Andreassen skal samarbeide med sykehjem i Rana kommune i forskningen, med utstyr som MedSensio i Tromsø m.fl. internasjonale aktører skal utvikle.  Prosjektet, eller konsortiet, skal bruke kunstig intelligens for å kunne oppdage og følge med på covid-19 sykdomsutvikling, både hos tidligere friske og hos risikopasienter med kroniske hjerte- og lungesykdommer. Forskningen vil Andreassen også bruke som del av sin egen doktorgradsavhandling.

- Det er i europeisk klasse

Hvor unikt er dette prosjektet?
- Det er i europeisk klasse, vi har jo konkurrert mot de beste i Europa, fastslår Herald Reiersen. Han er forsknings- og innovasjonssjef i Helgelandssykehuset.

Hva menes med kunstig intelligens i denne sammenhengen? 
- Det er utrolig spennende. Vi skal lytte på pasientenes lunge- og hjertelyder over lang tid. Når virus infiserer lunger lages forskjellige lyder, og de kronisk syke pasientene har allerede en annen lyd enn friske. Maskinen må oppdage endring i lyder også hos en KOLS-pasient. Det er her den kunstige intelligensen kommer inn – den skal lære underveis ved hjelp av algoritmer. Min jobb er å samle inn data. Maskinen hjelper meg tolke dette, forteller Brynjar. 

Vi skal lytte til de ulike melodiene fra lunge og hjerte og lage et bibliotek av lyder fra syke og friske lunger. 

Det forskes en del på kunstig intelligens, det kanskje aller mest kjente er bildegjenkjenning. Dette er lyd-gjenkjenning - og kan kanskje minne om de appene som kan fortelle deg navnet på en sang ved å spille av deler av lyden.
- Vi skal lytte til de ulike melodiene fra lunge og hjerte og lage et bibliotek av lyder fra syke og friske lunger. Virusinfeksjoner i lunger lager ulike lyder fordi trykkbølgene av luft i lungene påvirkes forskjellig av sykt vev og væskeansamling. Når lydbiblioteket er på plass, skal maskinen lære hva som er unormale lyder og foreslå diagnose, forklarer Herald.  

Det unike her at man på sikt kan lage små stetoskoper som festes på huden, og da kan man lytte på lyder fra lungene over lengre tid, timer eller dager. En lege bruker vel under ett minutt på en slik undersøkelse.

Herald og Brynjar

F.v. Herald Reiersen, Brynjar Andreassen. 

Brynjar er veldig takknemlig for all drahjelp fra Herald. Han og Ida (Bukholm, fagsjef) har hatt en nøkkelrolle: - Det er først etter at Herald og Ida kom på banen at det ble fart på mine tanker om å forske. Helgelandssykehuset er et lokalsykehus, og dette er ikke vårt hovedfokus. Dere to har virkelig stått i bresjen for dette. Jeg har tenkt på forskning lenge, men først nå løsner det, sier en fornøyd Brynjar. 

Drøm om å forske

Målet er å starte i desember. Mange er allerede involvert, og det kan bli flere ansatte i prosjektstillinger. Brynjar har tidligere vært lege i spesialisering og konstituert lungelege ved Lungeavdelingen ved St.Olavs hospital i Trondheim. Der er det vanlig at mange forsker samtidig som de har deltidsstillinger på sykehuset. Det ble derfor naturlig for Brynjar å se sørover for samarbeidspartnere, SINTEF, NTNU og St.Olavs, rundt sin egen doktorgrad. 


Kanskje vi kan påvise mer enn covid-19, for eksempel andre typer forverringer av kroniske sykdommer som KOLS og hjertesvikt.

Ideen ble født ved nettverksbygging

- Det gir et flott signal til ansatte at det lønner seg å skrive søknader og finne gode samarbeidspartnere. Dette er et eksempel på at nettverk fungerer. Vi fant frem til MedSensio i Tromsø via Induct, en nettside for å fremme innovasjon. De inviterte oss med inn i Horizon 2020 søknaden, forteller Herald, som gjerne vil understreke hvor viktig det er å ikke gi opp;
- Har du en drøm om å forske, begynn med å bygge nettverk for å teste ut ideen med andre! Det lønner seg til slutt. Drømmen kan bli sannhet om du står på. Det var en diskusjon omkring deltakelse på en annen forskningssøknad sammen med kommunene og SINTEF som fødte ideen. Vi var på utkikk etter mulige industrielle samarbeidspartnere innen lungemedisin.
Da kom spørsmålet – finnes det en sensor for å overføre og tolke lungelyder? Dette sjekket Reiersen ut, og fikk så kontakt med MedSensio. Resten er historie. 
- Det er veldig artig at det er vi på Helgeland som er samarbeidspartnere med Tromsø-firmaet MedSensio. 


Kan brukes til mer enn covid-19

Det er ikke helt avklart hvordan arbeidsfordelingen blir, men Brynjar ser for seg å fremdeles jobbe på klinikken samtidig med prosjektet. Han er alene lungelege på Mo per i dag. I tillegg vil han kanskje kunne forske på pasienter på Helgelandssykehuset. Han regner ikke med det blir vanskelig å få inkludert pasienter, da dette verken er ubehagelig eller medfører risiko for pasientene. 

Bestillingen fra EU er det som går på covid-19. I tillegg tenker Andreassen å bruke dataene til egen forskning og doktorgrad. 
- Kanskje vi kan påvise mer enn covid-19, for eksempel andre typer forverringer av kroniske sykdommer som KOLS og hjertesvikt.