HELSENORGE
Forskningsseminar 2.-3. oktober 2019, Meyergården Mo i Rana

God forskning, samskapelse og brukermedvirkning er stikkord fra årets forskningsseminar

"Hvordan få til god forskning? var hovedfokus da rundt 50 forskere og forskningsinteresserte fra hele Helgelandssykehuset møtte hverandre i to hele dager. Forskning og innovasjon er viktig for Helgelandssykehuset, som gjerne vil "samskape" med næringslivet.

Pågående forskning i Helgelandssykehuset ble presentert av forskerne Runa Andreassen, Jon Våbenø, Venke A. Grane, Susanne Herseth, Nina Mørkved og Veronica Hovind. Det forskes bl.a. på barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser, ADHD hos voksne, hjerte-kar-sykdommer og variasjon i operasjoner for hofte- og kneprotese. Se all pågående forskning i Helgelandssyhuset.

Oppfordringen fra Kristina Lindstrøm fra Helse Nord RHF er å starte tidlig med å søke.

- Vi er klare til å ta imot spørsmål og søknader året rundt, sa Lindstrøm. Helgelandssykehuset har fremdeles mye å hente fra potten av utlyste forskningsmidler. 

5 PHD'er

Forskningsseminaret ble arrangert av Forskningsutvalget ledet av konstituert forskningsleder Aslak Himle, og medisinsk fagdirektør Fred Mürer takket i sin åpning for det gode arbeidet som er gjort. Helgelandssykehuset har mye spennende forskning på gang.

- Forskning er viktig for fagmiljøet og for rekruttering. Vi er av de minste helseforetakene i landet, men vi har 5 PHD'er i gang, og flere mindre forskningsprosjekter. 

Han ønsket også velkommen ny forsknings- og innovasjonssjef Herald Reiersen og fagsjef Ida Bukholm. De hadde første arbeidsdag 1. oktober.

- Nå har vi to nye ressurser, og det er en styrking av kompetansen vi virkelig ser fram til, sa Mürer. 

Den nye forsknings- og innovasjonssjefen skal reise regelmessig til alle enheter på Helgeland. Han vil snakke med alle om hvordan Helgelandssykehuset kan bli bedre på innovasjon.

- Hvilken kultur for innovasjon har vi? Kan vi bli bedre til å se mulighetene?

Pasientens stemme og brukermedvirkning

Den ny fagsjefen Ida Bukholm kommer fra jobben som fagsjef for pasientsikkerhet i Norsk Pasientskadeerstatning. 

- Jeg håper Helgelandssykehuset er et sykehus der vi kan få inn pasientens stemmer. Det går på kvalitet og kompetanse, sa hun. 

God og riktig brukermedvirkning fortalte Elin Evensen fra UNN om.  Brukernes stemmer kan være en del av hele forskningsprosessen. 

"Samskapelse" og samarbeid

Samarbeid ble nevnt av mange. Adm.dir. i Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir vil heller kalle det "samskapelse". Det betyr at offentlige og private aktører skal arbeide sammen og dele kunnskap og ressurser med hverandre.  Allerede er det opprettet kontakt mellom Helgelandssykehuset og SINTEF Helse Helgeland.

Vi må være ledende på å finne gode løsninger for spesialisthelsetjeneste i distriktene. Her kan vi gå foran, sier Gunnlaugsdottir. 

I tillegg vil hun se nasjonalt og gjerne internasjonalt i forskningen, og ønsker mere og tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene. - Vi trenger ikke samarbeide med bare en. 

Arktisk universitet (UiT) og Nord universitet var begge to representert på forskningsseminaret, ved dekan Trine Karlsen fra Nord universitet, og professor Geir Loren fra UiT. De ønsker tettere samarbeid med Helgelandssykehuset.

- Vi vil utvikle stabile forskningsmiljøer, og skal møte med Hulda allerede fredag for å snakke mer om samarbeid, sa dekan Trine Karlsen fra Nord universitet.

Se også:

Forskning i Helgelandssykehuset

Tre nye ledere ansatt