Helsenorge

Helgelandssykehuset oppretter egne innovasjonsmidler

-Innovasjon er å nyttiggjøre seg det som er nytt og nyttig for brukerne, sier forsknings- og innovasjonssjef Herald Reiersen.
Nå kan du søke om innovasjonsmidler, med frist 25. mars.illustrasjon

Vi ønsker å utvikle en helsetjeneste som kan settes pris på av våre brukere, derfor må vi forske, innovere og gi nyskapende løsninger. 

Så hva er innovasjon, og hva kan du søke om midler til?

- En innovasjon for oss i Helgelandssykehuset kan være noe nytt vi ikke har tatt i bruk før, men som vil være nyttig for helsepersonell og pasienter/brukere. Det vil være en lokal innovasjon hvordan vi tar dette i bruk, forklarer Reiersen.

Innovasjon kan også være en global innovasjon, som er revolusjonerende og som ingen har tenkt på før.   

For å få innovasjonsmidler må du ha en ide eller forskningsresultater som har en potensiell kommersiell eller samfunnsmessig nytteverdi. Det kan være enten et produkt eller tjeneste. Innovasjonsprosessen som skal finansieres skal forsikre at ideene blir nyttiggjort.

Du kan også søke om innovasjonsmidler fra Helse Nord.

Les mer om kritierier og hva du kan søke om