Helgelandssykehuset oppretter innovasjonsmidler og innovasjonsutvalg

Fra 1. desember har Helgelandssykehuset eget innovasjonsutvalg. – Jeg er veldig glad for å ha fått med meg så kompetente medlemmer i utvalget, sier forsknings- og innovasjonssjef Herald Reiersen. 

Herald Reiersen og Anne Ingeborg Pedersen
Herald Reiersen og Anne Ingeborg Pedersen er leder og medlem av det nye innovasjonsutvalget.
Det er et faglig tungt utvalg med masse erfaring fra både spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og privat næringsliv og industri.

Nytilsatt leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin Anette Fosse er med. Hennes bakgrunn er som fastlege og sykehjemslege i Mo, i tillegg til en rekke verv lokalt, regionalt og nasjonalt i helsestyrer, Helse Nord og helsedepartement. Hun er opptatt av å sette fokus på helsetjenesten utenfor de store byene.

Monica Paulsen er prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland, og her jobber hun med prosjekter som skal bidra til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i bedrifter på Helgeland. Hennes bakgrunn er innen engineering.

Et viktig medlem er Dag Utnes, som er brukerrepresentant. Han er regionleder i Prostatakreftforeningen region Nord.

Ny forsknings- og innovasjonssjef Herald Reiersen leder utvalget. Han kommer fra stillingen som direktør for innovasjon og produktutvikling fra Jiffy Group. Han har doktorgrad innen bioteknologi (U.Bath) og har forsket og ledet forskning i flere oppstartsselskaper og i større internasjonale konsern. Han har blant annet også erfaring fra bedømmelseskomiteer for innovasjonssøknader i Forskningsrådet.

Fra Helgelandssykehuset sitter i tillegg også ny fagsjef og professor i gastrokirurgi - Ida Bukholm. Hun kommer fra jobben som fagsjef for pasientsikkerhet ved Norsk Pasientskadeerstatning. Hun har også bygget opp og ledet egen forskningsgruppe ved A-hus.

Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen er den i utvalget med lengst erfaring og fartstid i Helgelandssykehuset, fra 1991. Hun er intensivsykepleier i bunn, og har vært rådgiver ved Senter for fag, forsknings og utvikling siden 2013. Hun er opptatt av utdanning, forskning og innovasjon.


Utvalget skal legge til rette for og bygge innovasjon

Innovasjonsutvalget skal bidra til å bygge opp innovasjonsaktiviteten i Helgelandssykehuset, med støttefunksjoner og infrastruktur som skal gjøre det lettere å utvikle og bygge på ansattes ideer og erfaringer. Det er et rådgivende utvalg i innovasjonssaker og rapporterer til medisinsk direktør.

Noe av det første utvalget skal få til er en strategiplan for innovasjon. Det skal også etablere oversikt over innovasjonsaktiviteten i foretaket, herunder nye produkter, tjenester eller prosesser, deltakelse i multisenterstudier, innovasjonsprosjekter med næringslivet og andre eksterne aktører.
- Vi ønsker et tett samarbeid med næringslivet. Allerede nå har vi opprettet kontakt med SINTEF og flere statlige foretak i Mo i Rana. Jeg vil fortsette å bygge nettverk med lokal industri her på Helgeland, for å drive fram felles innovasjonsprosjekter, sier Reiersen.

Innovasjonspris

Utvalget skal også disponere innovasjonsmidler, og kan vurdere søknader om godkjenning av innovasjon også med ekstern finansiering. I tillegg står det i statuttene at de kan innstille for tildeling av innovasjonspris i foretaket.

- Blir det opprettet en egen innovasjonspris i Helgelandssykehuset?
- Ja, vi vil oppmuntre til at fagmiljøene på sykehuset kan videreutvikle og nyttiggjøre sine ideer og forskningsresultater. Det kan være både nye tjenester eller produkter.

Første møtet i utvalget blir på nyåret, og innovasjonspris blir tidligst utdelt innen slutten av året.