HELSENORGE

Helgelandssykehuset utlyser innovasjonsmidler for 2021

En innovasjon for oss i Helgelandssykehuset kan være noe nytt, f.eks. nye prosesser, tjenester eller helseprodukter vi ikke har tatt i bruk før, men som vil være nyttig for helsepersonell og pasienter/brukere. Nå kan du søke om innovasjonsmidler, med frist 1. mars.
Innovasjonsprosess fra spørsmål til ide til løsning
Vi ønsker å utvikle en helsetjeneste som kan settes pris på av våre brukere. Derfor må vi forske, innovere og gi nyskapende løsninger. Innovasjon er å nyttiggjøre seg nye og nyttige ideer for brukerne, enten på avdelingen eller i hele Helgelandssykehuset. 

Det kan da være en lokal innovasjon hvordan vi tar dette i bruk. Det kan til og med være en nasjonal eller global innovasjon hvis den kan innføres i andre helseforetak i Norge eller i utlandet. Det kan være noe som er revolusjonerende, som ingen har tenkt på før, men det kan også være enkle prosedyrer, som for eksempel gir en effektiv pasientbehandling.

For å få innovasjonsmidler, må du ha en ide eller forskningsresultater som har en potensiell kommersiell eller samfunnsmessig/helsemessig nytteverdi. Det kan enten være et produkt eller en tjeneste. Liten ide eller stor ide? Spiller ingen rolle! Du kan få støtte til inkrementelle ideer også.  Innovasjonsprosessen som skal finansieres skal forsikre at ideene blir nyttiggjort.

Ideene kan også registreres på Induct

Les mer om innovasjonsmidler og fylle ut søknadsskjema