Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

Helserom Helgeland

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging har som visjon å organisere helsetjenester på en ny måte. Målet er at pasienter får et likeverdig helsetilbud uavhengig om de bor på en øy, like ved sykehuset eller  ved kommunesenteret og uavhengig av pasientens egen digitale kompetanse.

Dame med langt lyst blondt hår

Prosjektleder Astri M. Gullesen

Rådgiver Samhandling Astri Merete Gullesen.
Astri Gullesen er utdannet sykepleier og har etterutdanning innen lungesykepleie, helsepedagogikk og arbeidshelse. Hun arbeider som rådgiver ved Senter for samhandling i Helgelandssykehuset HF. Hun er prosjektleder for prosjektet Samhandling om Mestringstreff på Helgeland, kompetanseheving, avstandsoppfølging og bruk av teknologi i pasient- og pårørendeopplæring. 
Samhandling om Mestringstreff på Helgeland har fått prosjektmidler som en oppfølging av regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord. Prosjektet er et samarbeid mellom Helgelandssykehuset, Vefsn, Rødøy og Brønnøy kommune og NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse)
Les mer om prosjektet her​
Prosjekt Samhandling om Mestringstreff avsluttes i desember 2021, men arbeidet  vil videreføres i Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging.

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging har som mål å gi pasienter fra Helgeland tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet - eller i et lokalt «helserom». 
Pasient og pårørende kan i helserommet for eksempel få snakke med fastlegen, sykehuslegen og fysioterapeut samtidig via skjerm og få hjelp fra lokalt helsepersonell med teknisk oppkobling til videokonsultasjon eller lignende for avstandsoppfølging. 
Pasientene kan også velge å ha følge av lokalt helsepersonell inn i helserommet sånn at personalet kan delta sammen med pasient og pårørende i avstandsoppfølgingen.

At pasient, pårørende og lokalt helsepersonell har deltatt sammen i avstandskonsultasjonen med eksternt helsepersonell mener vi kan bidra til økt mulighet for god oppfølging lokalt både i og etter avstandskonsultasjonen og bidra til større trygghet og økt helsekompetanse for pasient og pårørende.

Prosjektet ønsker også å  bidra til å styrke lokalt helsepersonell ved å tilrettelegge for helsefaglig veiledning direkte fra eksternt helsepersonell inn i helserommet eller til pasientens hjem. 

Prosjektet vil se på hvordan man kan benytte det lokale helserommet som et lokale der tverrfaglig helsepersonell kan delta i faglige nettverk og hvordan helserommet kan bli et egnet rom som helsepersonell kan benytte for å få delt egne kunnskaper til nytte for annet helsepersonell, pasienter og pårørende på tvers av kommunegrenser, etat og nivå.
Dette tenker vi kan bidra til mer arbeidsglede og faglig trygghet som igjen kan føre til at det blir lettere å rekruttere og beholde gode helsearbeidere på Helgeland.

Prosjektet representerer et betydelig potensial for verdiskaping for pasientene, helsetjenesten og samfunnet. Løsningen vil være overførbar nasjonalt og internasjonalt og kan føre til en ny tjenestemodell.

Det skal i samarbeid mellom partnerne i prosjektet undersøkes, forskes på og testes ut hvilke funksjoner og utstyr et lokalt helserom bør inneholde og hvilke behov og muligheter som fins med tanke på oppfølging i hjemmet med mulighet for støtte av lokalt helsepersonell.

Ny forskning viser at mange av de som trenger helsetjenester mest er de som er dårligst rustet til å benytte seg av den digitale helsetjenesten. Dette er en av faktorene som Helserom Helgeland- lokal helsehjelp med avstandsoppfølging skal bidra med å finne gode løsninger på ved å menneskeliggjøre teknologien ved at pasienter og pårørende får støtte fra lokalt helsepersonell i bruken av de digitale løsningene.

Samhandlings- forsknings - og innovasjonsprosjektet starter opp i september 2021 og vil pågå til 2025. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF, Brønnøy, Rødøy, Dønna og Vefsn kommune, SINTEF AS og CheckWare AS. 
Helserom Helgeland har fått tildelt syv millioner fra Norges Forskningsråd.
  
Eier av samhandlings- forsknings og innovasjonsprosjektet er Brønnøy kommune ved helse- og omsorgssjef Tove Karin Solli. 
Helgelandssykehuset har prosjektlederansvar ved Astri Gullesen
og SINTEF AS leder FoU aktiviteten ved seniorforsker SINTEF digital helse Kari Sand. 
CheckWare sitt arbeid i prosjektet skal ledes av innovasjonsrådgiver i CheckWare Toni Almaas

Helserom Helgeland skiller seg fra de pågående prosjektene på grunn av Helgelands geografi og demografi. Innbyggerne har behov for mer enn en løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. De trenger også lokalt tilbud om medisinsk utredning, behandling veiledning og oppfølging og prosjektet kan føre til en ny tjenestemodell.

Her kan du lese mer om Helserom HelgelandFant du det du lette etter?