Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

Helserom Helgeland

"Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging» har som visjon å organisere helsetjenester på en ny måte, som skal sørge for at pasienter får et likeverdig helsetilbud uavhengig om de bor på en øy eller like ved sykehuset eller kommunesenteret.

Dame med langt lyst blondt hår

Prosjektleder Astri M. Gullesen

Rådgiver Samhandling Astri Merete Gullesen.
Astri Gullesen er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Bodø og har etterutdanning innen lungesykepleie, helsepedagogikk og arbeidshelse. Hun har arbeidet som rådgiver ved Senter for samhandling i over 6 år. I det siste har hun vært prosjektleder av samhandling om mestringstreff på Helgeland, kompetanseheving, avstandsoppfølging og bruk av teknologi i pasient og pårørendeopplæring. 

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging har som mål å gi pasienter på Helgeland tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet - eller i et lokalt «helserom». Pasienten kan for eksempel her få snakke med fastlegen og sykehuslegen samtidig. Prosjektet representerer et betydelig potensial for verdiskaping for pasientene, helsetjenesten og samfunnet. Løsningen vil være overførbar nasjonalt og internasjonalt. 

Samhandlingsprosjektet pågår til 2025 og er et samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF, Brønnøy, Rødøy, Dønna og Vefsn kommune, SINTEF AS og CheckWare AS. Helserom Helgeland har fått 7 millioner i støtte fra Norges Forskningsråd.  Ansvarlig for innovasjons- og samhandlingsprosjektet er Brønnøy kommune med helse- og omsorgssjef Tove Karin Solli. SINTEF AS vil lede FoU aktiviteten. 

Helserom Helgeland skiller seg fra de pågående prosjektene på grunn av Helgelands geografi og demografi. Innbyggerne har behov for mer enn løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. De trenger også lokalt tilbud om medisinsk utredning og behandling. 

Her kan du lese mer om Helserom HelgelandFant du det du lette etter?