HELSENORGE

Partnere, ledergruppe og styringsgruppe

Prosjektet er et forsknings- og innovasjonsprosjekt med stort fokus på samhandling.

Samarbeidsavtale er signert av alle partnerne og godkjent av Norges forskningsråd. Kontrakt med Norges forskningsråd fra september 2020 til mai 2025 (kr,- 7 mill) . Partnerne har forpliktet seg til egenfinansiering.

Fra venstre bakre rad Janne Lynhaug, Knut Roar Johnsen, Kristin Sandaa, Rune Ånes. Fra venstre første rad Tonje Johansen, Kari Sand, Astri Gullesen, Herald Reiersen

Partnere

Brønnøy kommune

Sintef

​Helgelandssykehuset HF

Rødøy kommune

Dønna kommune​

Checkware

​​Ledergruppe​

 • Administrativt ansvarlig Tonje Johansen, Brønnøy kommune​
 • Prosjektleder Astri Gullesen,​​ Helgelandssykehuset HF
 • Fo​​U leder Kari Sand, Sintef
 • Merete Rørvik, Sintef
 • Mette Horsberg, kommunikasjonssjef Helgelandssykehuset HF
 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF
 • ​​Sturla Ditlefsen, leder DMS Sør-Helgeland​​​​​​
 • Stig Husby, Chief Technology officer Checkware
 • ​Rune Ånes, helse og omsorgsleder Dønna kommune
 • Kristin Sandaa, helse og omsorgsjef Rødøy kommune​​​​
 • Anita Sund, regnskapsleder Helgelandssykehuset HF
 • Svein Arne Soløy Ervik, sikkerhetsrådgiver IKT/ehelse/informasjonssikkerhet Helgelandssykehuset HF​​​
 • Fred Murer, seniorrådgiver og personvernombud Helgelandssykehuset HF
 • Lisbeth Holand, brukerrepresentant Brønnøy kommune


Styringsgruppe

 • Leder av styringsgruppa er Tonje Johansen, Brønnøy kommune

 • ​​​Herald Reiersen, forskningssjef Helgelandssykehuset HF

 • Stig Husby, Chief Technology officer Checkware

 • Heidrun Regine Stene, kommuneoverlege Dønna kommune

 • Tone Kristin Hoff, leder for helsetjenesten Rødøy kommune

 • Øystein Risa, forskningssjef Sintef- helse- digital

 • Astri Gullesen, prosjektleder