HELSENORGE

Tidslinje Helserom Helgeland

Fra venstre Lisbeth Holand brukerrepresentant, Kari Sand FoU ansvarlig, Astri Gullesen prosjektleder, Sturla Ditlefsen leder for DMS Sør-Helgeland

​​​​​​Status 2023​ 

​(oppdateres fortløpende)

 • rapportering til Norges Forskningsråd levert
 • ​Publisert felles hjemmeside for prosjektet​
 • Februar: 
 • 3. februar: Kari Sand FoU ansvarlig for helserom Helgeland presenterte prosjektet for en forskningsgruppe fra universitetet i Verona
 • 8. februar: Styringsgruppemøte for HH (Helserom Helgeland)
 • Flere arbeidsgruppemøter for pilot Rødøy
 • 9. februar: utvidet ledergruppemøte for HH
 • 16. februar: innlegg for Brukerutvalget i Helgelandssykehuset
 • 22.02.23: Sintef publiserer en artikkel om prosjektet i Gemini​
 • 23. februar: ledergruppemøte for HH
 • Mars:
 • 3. mars: foredrag i forsknings og innovasjonswebinar
 • 9. mars: utvidet ledergruppemøte HH
 • 23. mars: ledergruppemøte  HH
 • April:
 • 13. april: utvidet ledergruppemøte HH
 • 19. april: Fagdag Digitale helsetjenester - desentralisering av helsetjenester innlegg om Helserom Helgeland og Mestringstreff
 • 27. april: ledergruppemøte HH
 • Mai:
 • 4. mai:  Åpning av Helsefelleskap Helgeland Sandnessjøen
 • 10 -11. mai: Checkwarekonferanse Trondheim
 • 25. mai: ledergruppemøte HH
 • Juni: 
 • 8.juni: innlegg om Helserom Helgeland og Mestringstreff i KS Gode pasientforløp Mosjøen- se under Gode pasientforløp
 • August
 • ledergruppemøte 24. august
 • kontinuerlig arbeid med pilot HoloLens Rødøy- kvalitetssikring​
 • Implementere aktuelle samhandlingsprosjekt med bruk av teknologi som skal startes/er startet på Helgeland med Helserom helgeland, se på synergier
 • Planlegger pilot Dønna
 • Deltar i fagdager for digitale Helsetjenester- samarbeid med studenter og nettverksbygging
 • Samarbeid DHH - Helgeland
 • Samarbeid og planlegging om Mestringstreff​ på Helgeland​
 • September
 • 6 september: Møter med aktuelle samarbeidspartnere til pilot i Dønna 
 • 22. september: Møte ledelse Helgelandssykehuset, status og info om prosjektet
 • Samarbeid masterstudent Nord universitet som skal skrive masteroppaven sin om pilot HoloLens.
 • Oktober

Under kan du lese tidligere statusoppdateringer og historikk.

Status/oppsummering 2020- 2021

Høst 2020

Søknad til Forskningsrådet utarbeidet for innovasjonsprosjekt offentlig sektor. Søknaden ble innvilget med kr,- 7 milloner i desember 2020.

Høst 2021

 • Utsettelse av prosjektoppstart fra mars til september grunnet pandemirestriksjoner
 • Endring av partnere, ny prosjektbeskruvelse godkjent av Norges forskningsråd
 • ​Samarbeidsavtale med alle partnerne underskrevet og godkjent av Norges forskningsråd
 • Ledergruppe for prosjektet opprettet
 • Brukerrepresentant til prosjektet utnevnt
 • Styringsgruppe opprettet
 • Ressursgruppe opprettet
 • Hyppige digitale ledergruppesamlinger gjennomført
 • Startet arbeidet med felles kommunikasjonsplan og merkevarebygging 
 • Sintef ble intervjuet om prosjektet i NRK
 • Nettside opprettet på Helgelandssykehusets internettside
 • Digitale workshop for helsepersonell, ressursgruppe og kontaktpersoner ble gjennomført digitalt grunnet pandemi
 • Fokus på ledelseforankring og implementering
 • Samarbeid med leder DMS Sør- Helgeland og regnskapsavdelinger igangsatt
 • Regnskapsrapport og fremdriftsrapport utarbeidet og godkjent av Norges forskningsråd​​​​
 • Deltagelse i flere nasjonale nettverk der det ble gitt uformel kort info om prosjektet. og hvor man får innsikt i muligheter som kan videreføres i prosjekt Helserom Helgeland

​​Status/oppsummering 2022​

 • 11. januar: digitalt møte ledergruppa Helgelandssykehuset
 • 20, januar: regnskapsrapportering til Norges forskningsråd​​
 • 21​​​​. januar: digitalt implementeringsmøte for klinikkledelse Helgelandssykehuset, kommunale partnere og Checkware
 • 26. januar: digitalt foredrag om prosjektet i seminar for Helsefelleskap
 • 22. april: offisiell åpning av DMS ​​Sør- Helgeland ​. ​Prosjektleder ga et kort foredrag for bl.a Helse - og omsorgsministeren, ledelse i Helse Nord, kommunal ledelse, ledelse for Helgelandssykehuset, Fylkesmannen, journalister med flere. ​​
 • 4. og 5. mai:  den første fysiske workshopen for prosjektet ​ble arrangert i det nyåopnede DMS Sør- Helgeland
 • 24 mai:  prosjektleder hadde et foredrag i markedsdialog fremtidens ambulansebåt​
 • Reportasje i Brønnøysund avis om prosjektet
 • Sintef starter med å intervjue helsepersonell og brukerrepresentanter og å innhente mer innsikt til prosjektet.
 • Felles merkevare som var utarbeidet av Sintef i samarbeid med alle partnerne  og prosjektmedarbeidere ble godkjent​​
 • Student i Master i digitale helsetjenester Nord universitet kobles opp mot prosjektet​
 • Samarbeid  om felles innsiktsarbeid i forprosjektet   "fremtidens ambulansebåt"​ med prehospital tjeneste Helgelandssykehuset og Sykehusinnkjøp​​​
 • 8. juni: prosjektledelsen holdt foredrag i Samhandlingskonferansen på Helgeland​
 • 19. september: foredrag fagnettverk Lærings- og mestringssenteret Helse Nord
 • 29. september: foredrag for kommuneoverleger og helseledere i Nordland. Møtet ble arrangert i Bodø av Statsforvalteren​
 • ​​21. ​​​oktober: innlegg i Brukerutvalget Helgelandssykehuset om prosjektet
 • Prosjektleder har deltatt på og er oppnevnt i flere nasjonale møteplasser for digital samhandling og samhandling på tvers av kommuner, sykehus og brukerrepresentanter. Eksempler på fora prosjektleder deltar i er Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus (Innomed)​ og Gode ​pasientforløp ​(KS),​ oppfølging av forprosjekt læring og mestring i helse og omsorgstjenesten (Hdir)
 • Oktober og november: Samhandling om Mestringstreff arrangeres ​på Helgeland 
 • 16. desember: Checkware informerer kort om Helserom H​​elgeland i Dagseminar på tvers av tjenestenivå om digital transformasjon.
 • ​Rapportering i Cristin ​​o.l
 • Pilot Helserom Rødøy kommune planlegges. Lokal leder for piloten  og operativ pilotgruppe opprettes.
 • Det oprettes en utvidet pilotgruppe for pilot Rødøy. 
 • I Pilot Helserom Rødøy starter man i første omgang et samarbeid om ortopedi og generell kirurgi. Piloten skal etterhvert utvides til å teste digital samhandling om psykisk helse og rus og digital samhandling for somatiske problemstillinger. Les mer om pilot Rødøy under fanen pilot på denne nettsiden.​​

​​Historien før​​​​ Helserom Helgeland

Les om mobil spesialisthelsetjeneste her.​

Prosjektrapport forprosjekt Mobile spesialisthelsetjenester på Helgeland

Historikk: Helserom Helgeland lansert i 2020​